BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
ban_ff_bankowosc_internetowa

Zmiany w systemie Pl@net - Logowanie do systemu Pl@net

Logując się do nowej wersji Pl@net będziesz wykorzystywał ten sam login, hasła i klucz kryptograficzny do podpisu elektronicznego, co dotychczas.

Podczas pierwszego logowania system poprosi Cię o wskazanie lokalizacji klucza. Możesz ją sprawdzić teraz, w obecnie funkcjonującym systemie Pl@net wybierając z menu 'Inne', a następnie 'Lokalizacja klucza'.

Uwaga: Zapamiętaj tę lokalizację, gdyż w momencie logowania do nowego systemu, nie będziesz miał już możliwości weryfikacji jej w systemie obecnie funkcjonującym, który zostanie zablokowany.

1. Pierwsze logowanie

Aby zalogować się po raz pierwszy do nowego systemu:

 1. Wpisz adres systemu do przeglądarki.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i kliknij ,Dalej'.

 3. Pojawi się komunikat o wybranej metodzie logowania. Kliknij na 'Zaloguj się'.

 4. Nastąpi instalacja komponentu, niezbędnego do wykonywania podpisu elektronicznego pod warunkiem, iż posiadasz odpowiednie uprawnienia i odpowiednio skonfigurowaną przeglądarkę. Postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.
 5. Podaj hasło logowania, które używałeś w dotychczasowym systemie.

  W dotychczasowym systemie hasło to wpisywałeś podczas logowania do systemu w polu przedstawionym na poniższym rysunku.

 6. Pojawi się nazwa Twojego klucza kryptograficznego automatycznie nadana przez system. Kliknij 'OK'.

 7. Wskaż lokalizację klucza, którego używałeś w dotychczasowym systemie do podpisu elektronicznego, np. dyskietka A:\ lub pen-drive E:\, F:\ itp. Jeżeli nie pamiętasz, gdzie zapisałeś klucz wyszukaj plik provate_key.der lub priv.der.

 8. Podaj hasło do klucza

  W dotychczasowym systemie hasło to wpisywałeś podczas zatwierdzania przelewu w polu przedstawionym na poniższym rysunku.

 9. Nastąpi zalogowanie do systemu.

2. Kolejne logowanie

Aby zalogować się po raz kolejny do nowego systemu:

 1. Wpisz adres systemu do przeglądarki.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i kliknij ,Dalej'.

 3. Pojawi się komunikat o wybranej metodzie logowania. Kliknij na 'Zaloguj się'.

 4. Podaj hasło do systemu.

 5. Pojawi się nazwa Twojego klucza kryptograficznego automatycznie nadana przez system. Kliknij 'OK'.

 6. Podaj hasło do klucza

 7. Nastąpi zalogowanie do systemu.

3. Zmiana metody logowania

Jeżeli chcesz zmienić metodę logowania i autoryzacji transakcji z podpisu elektronicznego na hasło maskowane i kod SMS, wybierz z menu 'Inne', a następnie z podmenu 'Zmiana metody logowania i autoryzacji transakcji'.
 

Dokonaj zmiany metody logowania definiując numer telefonu komórkowego, na jaki będą przychodziły kody autoryzacyjne. Zmianę tę musisz zautoryzować dotychczas obowiązującą metodą, tj. podpisem elektronicznym.
W każdej chwili możesz powrócić do metody opartej na podpisie elektronicznym.

4. Logowanie hasłem maskowanym

Aby zalogować się do nowego systemu:

 1. Wpisz adres systemu do przeglądarki.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i kliknij ,Dalej'.

 3. Wpisz żądane znaki z hasła.

 4. Nastąpi zalogowanie do systemu.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Znajdź
placówkę

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.