BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Agro Lider Prestiż

PR_Plan_prowizyjny_agro_lider_PRESTIZ_d

Plan Prowizyjny Agro Lider Prestiż to produkt oferowany w ramach Umowy kompleksowej o prowadzenie rachunków bankowych. 

 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w kraju

W cenie za pakiet w wys. 10 zł miesięcznie zapewnione są: 

 • Prowadzenie rachunku bankowego w złotych
 • Prowadzenie rachunku lokacyjnego w złotych
 • Użytkowanie systemu bankowości internetowej (wydanie i użytkowanie 1 tokena)
 • Wydanie oraz użytkowanie karty debetowej w ramach rachunku bankowego w złotych
 • 0 zł za przelew złotowy i walutowy w formie elektronicznej na rachunek własny w Banku
 • 0 zł za wpłaty gotówkowe w formie otwartej w złotych
 • 0 zł za wypłaty gotówkowe w formie otwartej w złotych do kwoty niewymagającej awizowania
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w kraju (własnych i obcych)
 • 0 zł za sprawdzanie salda w bankomatach w kraju

Plan prowizyjny Agro Lider Prestiż oferowany jest:

 • W ramach Umowy kompleksowej o prowadzenie rachunków bankowych
 • Osobom fizycznym prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie

Plan prowizyjny Agro Lider Prestiż można założyć w wybranych oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A, dawne oddziały BGŻ S.A.).

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.