BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Rachunek bieżący dla firm

PR_rachunek_biezacy_dla_firm_d

Rachunek bieżący pozwala na gromadzenie środków pieniężnych
oraz przeprowadzanie rozliczeń krajowych i zagranicznych związanych z działalnością gospodarczą.

 • Efektywne zarządzanie płynnością finansową
 • Swobodne korzystanie z operacji

 • Dowolne korzystanie z szerokiego zakresu produktów i usług bankowości transakcyjnej:
  • Transakcji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych
  • Transakcji gotówkowych, także w obrocie zamkniętym
  • Automatycznych transferów środków pomiędzy różnymi rachunkami
  • Rozliczania innych produktów i usług bankowych
 • Opcja korzystania z produktów i usług umożliwiających m.in. zarządzanie środkami, regulowanie płatności, finansowanie bieżącej działalności

 • Rachunki mogą być prowadzone w następujących walutach:
  złoty, dolar amerykański, euro, frank szwajcarski, funt brytyjski
 • Środki pieniężne gromadzone na rachunkach rozliczeniowych są nieoprocentowane

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.