BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Automatyczna Identyfikacja Płatności (AIP) oraz Payment Identification and Reconcyliation (PIR)

PR_automatyczna_identyfikacja_platnosci_d

Usługa dla firm, które otrzymują wiele krajowych transakcji uznaniowych. Przyspiesza identyfikację płatności kontrahentów.

 • Automatyzacja procesów księgowych
 • Niższe koszty jednostkowe związane z obsługą płatności masowych
 • Elastyczne raportowanie
 • Znacznie większa przejrzystość rachunku podstawowego

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Automatyczna Identyfikacja Płatności (AIP) oraz Payment Identification and Reconcyliation (PIR):

 • Powstały z myślą o Klientach korporacyjnych, których przedmiot działalności łączy się z rozliczaniem dużej liczby należności przekazywanych drogą bezgotówkową
 • Bazują na 26-cyfrowym standardzie numeru rachunku bankowego, stosowanym do rozliczeń krajowych w Polsce
  • W oparciu o ten standard Klient ma możliwość utworzenia dowolnej liczby indywidualnych rachunków bankowych dla każdego z Kontrahentów
  • W ramach takiego rachunku można zakodować istotne informacje ułatwiające rozpoznanie Kontrahenta

 • Automatyzacja procesów księgowych
 • Obniżenie kosztów jednostkowych związanych z obsługą płatności masowych
 • Elastyczny sposób raportowania (forma, częstotliwość i sposób dostarczenia)
 • Większa przejrzystość rachunku podstawowego
 • Elektroniczne archiwum wpłat
 • Niezależny od Banku mechanizm tworzenia indywidualnych rachunków

Automatyczna Identyfikacja Płatności (AIP) oraz Payment Identification and Reconcyliation (PIR) oferowane są firmom, które:

 • Otrzymują duże ilości krajowych transakcji uznaniowych (firmy telekomunikacyjne, dostawcy Internetu, operatorzy telewizji kablowej, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy produktów FMCG, szkoły wyższe, spółdzielnie mieszkaniowe, itd.)
 • Chcą szybko i bezbłędnie identyfikować płatności otrzymane od Kontrahentów
  Chcą zwiększyć przejrzystość rachunku podstawowego

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.

 • Rozliczenie pomiędzy Kontrahentem a Klientem następuje za pośrednictwem przydzielonego indywidualnego numeru rachunku
 • Kontrahent może dokonać zapłaty w dowolnym miejscu - poczta, wybrane oddziały banku BGŻ BNP Paribas lub oddziały innych banków
 • Po otrzymaniu płatności system banku BGŻ BNP Paribas dokonuje księgowania na właściwym numerze rachunku Klienta i generuje elektroniczny plik raportu
 • Plik raportu jest udostępniany w uzgodniony sposób i jego użycie pozwala na znaczące przyśpieszenie procesów księgowych u Klienta

Warunki niezbędne do uruchomienia usługi PIR lub AIP:

 • Otwarcie rachunku w Banku BGŻ BNP Paribas
 • Podpisanie Umowy o Automatyczną Identyfikację Przelewów

Porównanie oferowanych usług identyfikacji płatności przychodzących:

PIR AIP
Budowa numerów wirtualnych:
CC 16001475 3YYY XXXXXXXXXXXX
Budowa numerów wirtualnych:
CC 16001071 8YYY XXXXXXXXXXXX
Wpływy na rachunki wirtualne księgowane są w trakcie dnia na rachunek wskazany przez klienta Wpływy na rachunki wirtualne księgowane są na dodatkowo utworzonym rachunku dedykowanym do usługi AIP
Możliwość raportowania wpływów po każdej sesji Elixir oraz na koniec dnia Raportowanie wyłącznie następnego dnia roboczego za dzień poprzedni
Możliwość dostosowania formatu pliku raportu lub skorzystania z rekomendowanego Do wyboru 3 rodzaje raportów predefiniowanych przez Bank

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.