BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Płatności masowe

PR_platnosci_masowe_d

Płatności masowe to wygodne rozwiązanie do realizacji znacznych wolumenów krajowych zleceń płatniczych o zbliżonych cechach i parametrach, np. realizacja przelewów płacowych:

  • Dedykowany rachunek do obsługi dużej ilości zleceń płatniczych
  • Odrębność i niezależność przetwarzania zleceń masowych od funkcji rachunku podstawowego (głównego)

  • Możliwość przetwarzania zleceń płatniczych w ilościach masowych, w szczególności zleceń posiadających podobne cechy i parametry (np. przelewy płacowe)
  • Usługa realizowana niezależnie od rachunku podstawowego (głównego) – niezależny wyciąg bankowy
  • Możliwość ustanowienia limitowanego (dedykowanego) wglądu do operacji realizowanych na rachunku służącym do przetwarzania zleceń płatniczych w ilościach masowych

  • Usługa realizowana za pośrednictwem wydzielonego rachunku, służącego wyłącznie do przetwarzania i ewidencjonowania zleceń płatniczych w ilościach masowych
  • Saldo rachunku do przetwarzania zleceń płatniczych w ilościach masowych zawsze wynosi 0,00 zł – zlecenia płatnicze obciążają rachunek poszczególnymi kwotami
  • Po zakończeniu przetwarzania system automatycznie dokonuje podsumowania oraz wylicza łączną sumę przetworzonych zleceń
  • System automatycznie obciąża rachunek podstawowy (główny) Zleceniodawcy łączną sumą przetworzonych zleceń masowych i uznaje rachunek do przetwarzania zleceń masowych

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.