BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Energo Leasing

PR_Energo_leasing_d

Oferujemy atrakcyjny leasing z premią inwestycyjną finansowaną przez Unię Europejską, który może pozwolić w uzyskaniu zwrotu aż do 12% wartości uruchomionego finansowania.

 • Zmniejszenie kosztów
 • Wsparcie konsultantów
 • Proste procedury

W ramach współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i korzystając z Programu Green Initiative (GI), bank BGŻ BNP Paribas przygotował atrakcyjny leasing z premią inwestycyjną finansowaną przez Unię Europejską.
Dzięki niemu można otrzymać zwrot 12% wartości uruchomionego finansowania oraz skorzystać z doradztwa technicznego konsultantów.

 • Premia inwestycyjna
  W przypadku sfinansowania inwestycji Energo leasingiem GI firma otrzymuje Premię Inwestycyjną w wysokości 12% od kwoty udzielonego finansowania. Premia wypłacana jest na wskazany przez firmę rachunek po zakończeniu inwestycji lub na spłatę rat leasingowych
  • 12% premia przyznawana jest w przypadku zrealizowania projektów przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej w firmie, o minimum 20% (np. wymiana maszyn i urządzeń na bardziej energooszczędne)
 • Zmniejszenie kosztów
  Dzięki inwestycjom energooszczędnym firma zmniejsza swoje koszty działalności poprzez redukcję kosztów związanych ze zużyciem energii
 • Konsultanci
  W ramach Energo leasingu GI firma może skorzystać z bezpłatnego doradztwa technicznego. Profesjonalny zespół ekspertów przeprowadzi analizę techniczną inwestycji oraz pomoże wybrać najbardziej optymalne rozwiązania
 • Proste procedury
  Procedury skorzystania z programu Green Initiative są przejrzyste i nieskomplikowane

Finansowaniem Energo leasingiem GI mogą zostać objęte poniższe inwestycje:

 • Projekty inwestycyjne poprawiające efektywność energetyczną przedsiębiorstwa głównie poprzez wymianę starych maszyn na nowe, bardziej energooszczędne

Energo leasing GI to:

 • Finansowanie przeznaczone na zakup środków trwałych redukujących zużycie energii w firmie
 • Minimalna kwota leasingu to 25 000 euro lub równowartość w innej walucie
 • Maksymalna kwota leasingu to 1 000 000 euro lub równowartość w innej walucie
 • Zapewnia 12% Premię Inwestycyjną
 • Leasing jest udzielany maksymalnie na 7 lat
 • Oprocentowanie jest zmienne– oparte odpowiednio o stawkę WIBOR 1M/3M, EURIBOR 1M/3M
 • Uruchomienie środków następuje jednorazowo po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z umowy leasingu

Energo leasing GI przeznaczony jest dla podmiotów spełniających min. wymogi europejskiej definicji małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP):

 • Zatrudnienie poniżej 250 pracowników
 • Roczne obroty nieprzekraczające 50 000 000 euro lub aktywa nieprzekraczające wartości 43 000 000 euro
 • Przedsiębiorstwa spełniające warunek autonomiczności

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.