BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global

 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Transakcja Terminowa Forward

PR_transakcja_terminowa_forward_inwestorzy_d

Transakcje terminowe forward to rozwiązanie dla firm, które posiadają zobowiązania i należności walutowe, mogące narazić je na ryzyko związane ze zmianą kursu walutowego.

 • Zabezpieczenie przed ryzykiem wahań kursów walutowych 
 •  Możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy 
 • Brak dodatkowych kosztów i prowizji 
 • Elastyczne formy zabezpieczenia rozliczenia transakcji przez Klienta 
 • Minimalna wartość transakcji - 50 000 zł lub równowartość w walutach obcych

Walutowe transakcje terminowe forward to transakcje wymiany walut (kupna/sprzedaży) między klientem a Bankiem w ustalonym terminie w przyszłości według kursu terminowego ustalonego w dniu zawarcia transakcji.

 • Zabezpieczenie przed ryzykiem wahań kursów walutowych 
 • Możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy 
 • Brak konieczności znajomości dokładnej daty i kwoty rozliczenia zabezpieczanej transakcji handlowej 
 • Brak dodatkowych kosztów i prowizji 
 • Elastyczne formy zabezpieczenia rozliczenia transakcji przez Klienta 
 • Możliwość zawarcia transakcji forward, w której Klient kupuje jedną walutę obcą za inną

Klient rezygnuje z zysku, który mógłby powstać w przypadku, gdyby zmiany na rynku walutowym były sprzyjające

Rozliczenie transakcji typu forward może nastąpić poprzez:

 • Rzeczywistą dostawę uzgodnionych w umowie walut w dniu stanowiącym datę waluty transakcji terminowej 
  • Istnieje możliwość przyspieszenia lub opóźnienia terminu rozliczenia części lub całej kwoty transakcji terminowej
 • Zawarcie przeciwnej (lub kilku transakcji przeciwnych) transakcji walutowej nie później niż na dwa dni przez datą rozliczenia pierwotnej transakcji terminowej 
  • Na całość kwoty transakcji pierwotnej i na tą samą datę waluty 
  • Na część kwoty transakcji pierwotnej i na tą samą datę waluty oraz rozliczenie pozostałej części kwoty transakcji pierwotnej poprzez fizyczną dostawę walut w dniu stanowiącym datę rozliczenia tej transakcji

Czynne w dni robocze w godzinach 8:00-19:00

801 355 355

Formularz
kontaktowy
Znajdź
placówkę

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.