BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

NRB (IBAN) standard numeru rachunku bankowego

Standard NRB (Numer Rachunku Bankowego)

Standard NRB stosowany jest w obrocie krajowym (złotowym i walutowym).

Standard rachunku bankowego dla wszystkich jednostek banków mających siedzibę w Polsce stosowany w obrocie krajowym ma następującą postać:

cc aaaa aaaa bbbb bbbb bbbb bbbb - na dokumentach papierowych
ccaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbb - postać elektroniczna

gdzie:
cc - dwucyfrowa liczba kontrolna (wyliczana na podstawie pozostałej części nr rachunku)
aaaa aaaa - ośmiocyfrowy nr rozliczeniowy oddziału banku
bbbb bbbb bbbb bbbb - szesnastocyfrowy numer rachunku Klienta

Oznacza to, że dla wszystkich banków NRB:

  1. ma długość 26 znaków;
  2. nie zawiera liter;
  3. na dokumentach papierowych dla klientów jest w odpowiednich miejscach podzielony spacjami;
  4. w postaci elektronicznej jest wprowadzany bez spacji.

Standard IBAN (International Bank Account Number)

Standard IBAN stosowany jest wyłącznie w obrocie transgranicznym.

Standard rachunku bankowego dla jednostek banków mających siedzibę w Polsce stosowany w obrocie zagranicznym ma postać numeru NRB, przy czym na początku dodano identyfikator Polski, tzn. 'PL':

PLcc aaaa aaaa bbbb bbbb bbbb bbbb - na dokumentach papierowych
PLccaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbb - postać elektroniczna

IBAN stosowany jest wyłącznie dla przelewów zagranicznych (w obrocie krajowym stosowany jest NRB).

Struktura numeru rachunku w BNP Paribas Bank Polska

Numer NRB w BNP Paribas Bank Polska przyjął następującą postać:

c c a a a a a a a a 0 0 0 b b b b b b b b b b b b b
wygenerowana
dwucyfrowa
liczba
kontrolna
obecny numer rozliczeniowy
oddziału BNP Paribas Banku
dodane
"zera
wiodące"
obecny nr rachunku Klienta

Na dokumentach papierowych numer wygląda następująco:
cc aaaa aaaa 000b bbbb bbbb bbbb

Przykład (dla nr rachunku na dokumencie papierowym):

dotychczasowy nr: 16000003-2000-111111-001
NRB: 67 1600 0003 0002 0001 1111 1001
IBAN: PL67 1600 0003 0002 0001 1111 1001

W postaci elektronicznej numer NRB/ IBAN zapisywany jest jako ciąg znaków bez odstępów.

Począwszy od 1 lipca 2004 r. w polskim systemie bankowym funkcjonują wyłącznie nowe numery.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.