BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global

 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

NRB (IBAN) standard numeru rachunku bankowego

Standard NRB (Numer Rachunku Bankowego)

Standard NRB stosowany jest w obrocie krajowym (złotowym i walutowym).

Standard rachunku bankowego dla wszystkich jednostek banków mających siedzibę w Polsce stosowany w obrocie krajowym ma następującą postać:

cc aaaa aaaa bbbb bbbb bbbb bbbb - na dokumentach papierowych
ccaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbb - postać elektroniczna

gdzie:
cc - dwucyfrowa liczba kontrolna (wyliczana na podstawie pozostałej części nr rachunku)
aaaa aaaa - ośmiocyfrowy nr rozliczeniowy oddziału banku
bbbb bbbb bbbb bbbb - szesnastocyfrowy numer rachunku Klienta

Oznacza to, że dla wszystkich banków NRB:

  1. ma długość 26 znaków;
  2. nie zawiera liter;
  3. na dokumentach papierowych dla klientów jest w odpowiednich miejscach podzielony spacjami;
  4. w postaci elektronicznej jest wprowadzany bez spacji.

Standard IBAN (International Bank Account Number)

Standard IBAN stosowany jest wyłącznie w obrocie transgranicznym.

Standard rachunku bankowego dla jednostek banków mających siedzibę w Polsce stosowany w obrocie zagranicznym ma postać numeru NRB, przy czym na początku dodano identyfikator Polski, tzn. 'PL':

PLcc aaaa aaaa bbbb bbbb bbbb bbbb - na dokumentach papierowych
PLccaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbb - postać elektroniczna

IBAN stosowany jest wyłącznie dla przelewów zagranicznych (w obrocie krajowym stosowany jest NRB).

Struktura numeru rachunku w BNP Paribas Bank Polska

Numer NRB w BNP Paribas Bank Polska przyjął następującą postać:

c c a a a a a a a a 0 0 0 b b b b b b b b b b b b b
wygenerowana
dwucyfrowa
liczba
kontrolna
obecny numer rozliczeniowy
oddziału BNP Paribas Banku
dodane
"zera
wiodące"
obecny nr rachunku Klienta

Na dokumentach papierowych numer wygląda następująco:
cc aaaa aaaa 000b bbbb bbbb bbbb

Przykład (dla nr rachunku na dokumencie papierowym):

dotychczasowy nr: 16000003-2000-111111-001
NRB: 67 1600 0003 0002 0001 1111 1001
IBAN: PL67 1600 0003 0002 0001 1111 1001

W postaci elektronicznej numer NRB/ IBAN zapisywany jest jako ciąg znaków bez odstępów.

Począwszy od 1 lipca 2004 r. w polskim systemie bankowym funkcjonują wyłącznie nowe numery.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.