BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się

Zasady dotyczące stosowania numeru rachunku beneficjenta w formacie IBAN przy realizacji poleceń przelewu zagranicznego

BNP Paribas Bank Polska SA informuje, że do realizacji polecenia przelewu zagranicznego, w którym jako bank beneficjenta wskazana jest jednostka banku mająca siedzibę w jednym z następujących krajów:

Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Gibraltar, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liban, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Mauritius, Tunezja, Serbia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Bahrajn wymagane jest podanie prawidłowego rachunku IBAN beneficjenta.

BNP Paribas Bank Polska SA ma prawo odmówić realizacji polecenia przelewu zagranicznego, w którym podany numer rachunku beneficjenta nie będzie odpowiadał strukturze rachunku w formacie IBAN dla danego kraju.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.