BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Akcjonariusze Fortis Bank Polska SA

Kapitał zakładowy obejmuje 84 238 318 szt. akcji imiennych i na okaziciela, które uprawniają do 84 238 318 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a struktura kształtuje się następująco:

 1. akcje serii A - 15 088 100 szt. uprawniających do wykonywania
  15 088 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 2. akcje serii B – 7 807 300 szt. uprawniających do wykonywania
  7 807 300 głosów na Walnym Zgromadzeniu, 4 akcje są uprzywilejowane - przywilej obejmuje prawo uzyskania wypłaty pełnej sumy nominalnej przypadającej na akcje w razie likwidacji banku po zaspokojeniu wierzycieli, w pierwszej kolejności przed wypłatami przypadającymi na akcje zwykłe, które to wypłaty wobec wykonania przywileju mogą nie pokryć sumy nominalnej tych akcji;
 3. akcje serii C – 247 329 szt. uprawniających do wykonywania
  247 329 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 4. akcje serii D – 3 220 932 szt. uprawniających do wykonywania
  3 220 932 głosów na Walnym Zgromadzeniu , akcje nie są uprzywilejowane;
 5. akcje serii E - 10 640 643 szt. uprawniających do wykonywania
  10 640 643 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 6. akcje serii F - 6 132 460 szt. uprawniających do wykonywania
  6 132 460 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 7. akcje serii G - 8 000 000 szt. uprawniających do wykonywania
  8 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 8. akcje serii H - 5 002 000 szt. uprawniających do wykonywania
  5 002 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 9. akcje serii I - 28 099 554 szt. uprawniających do wykonywania
  28 099 554 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.