BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Jan Bujak

wiceprezes Zarządu Banku, obszar Finansów

 
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1995 r. złożył egzamin sędziowski. Uzyskał dyplom Executive MBA École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu.

Od początku kariery zawodowej, tj. od 1992 r., związany był z BNP Paribas Bankiem Polska (najpierw Pierwszym Polsko-Amerykańskim Bankiem, a następnie Fortis Bankiem Polska), między innymi jako kierownik Zespołu Operacji Zagranicznych (w latach 1992-1994), dyrektor Departamentu Rozliczeń (w latach 1994-1995), zastępca dyrektora Finansowego i dyrektor Departamentu Rachunkowości (w latach 1995-2001) oraz dyrektor Departamentu Finansów i Kontrolingu (w latach 2001-2003).

Od kwietnia 2003 r. zasiadał w Zarządzie Fortis Banku Polska, pełniąc równocześnie funkcję dyrektora Finansowego. W latach 2005-2007 był prezesem Zarządu Fortis Banku Polska, a od grudnia 2007 r. pierwszym wiceprezesem Zarządu Banku (najpierw Fortis Banku Polska, następnie BNP Paribas Banku Polska) i dyrektorem finansowym, nadzorując obszar Prawa i Finansów.

Jan Bujak pełni ponadto funkcję:

  • Członka Rady Nadzorczej TFI BNP Paribas Polska od 2000 r. (w latach 2005-2010 przewodniczącego Rady Nadzorczej)
  • Członka Rady Nadzorczej Fortis Lease Polska w likwidacji od lipca 2014 r. 
  • Członka Rady Fundacji BGŻ BNP Paribas w Polsce od 2015 r.
  • Wiceprezesa Zarządu Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.