BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Magdalena Legęć

wiceprezes zarządu, obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej i Rozwiązywania Problemów Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, między innymi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej przy Polskiej Akademii Nauk oraz organizowanych przez Management Centre Europe.

Na początku swojej kariery zawodowej (w latach 1995-1997) związana była z ABN AMRO Bank Polska, gdzie pełniła funkcję koordynatora ds. kadrowych. Następnie, w latach 1997-2010 pracowała w RBS Bank Polska (dawniej ABN AMRO Bank Polska) jako dyrektor krajowy i regionalny ds. kadrowych, następnie jako dyrektor regionalny CEE i Afryki ds. kadrowych, a od 2008 r. sprawowała funkcję członka Zarządu, odpowiadając za pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od 2010 r. do 2011 r. była dyrektorem zarządzającym ds. kadrowych w Banku Pekao/UniCredit CAIB Polska. Z Bankiem BGŻ związana była od października 2011 r., pełniąc funkcję wiceprezesa Zarządu Banku, odpowiedzialna za Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.