BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Oceny ratingowe

Ratings agencji Moody's Investors Service nadane Bankowi w dniu 21/05/2015:

Moody's Investors Service

Rating

Długoterminowy rating depozytowy

Baa2

Krótkoterminowy rating depozytowy

Prime-2

Baseline Credit Assessment, BCA

ba2

Adjusted Baseline Credit Assessment, Adjusted BCA

baa3

Counterparty Risk assessments, CRa

A3(cr)/P-2(cr)

Perspektywa

stabilna

Oceny ratingowe Grupy BNP Paribas:

https://invest.bnpparibas.com/debt-ratings

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.