BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Plan Połączenia

Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A..

 

PLAN POŁĄCZENIA 

Plan Połączenia wraz z następującymi załącznikami zgodnie z art. 499 § 2 KSH:

  • Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BGŻ w sprawie Połączenia, podwyższenia kapitału zakładowego BGŻ oraz zmiany statutu BGŻ;
  • Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BNPP Polska w sprawie Połączenia;
  • Projekt zmian w statucie BGŻ;
  • Dokument określający wartość majątku BNPP Polska na dzień 30 września 2014 r.;
  • Dokument określający wartość majątku BGŻ na dzień 30 września 2014 r.

Załączniki do Planu Połączenia, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH, nie zostały dołączone do Planu Połączenia z uwagi na zastosowanie wyjątku przewidzianego w art. 499 § 4 KSH.

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.

ZA LATA OBROTOWE 2013, 2012, 2011, WRAZ Z OPINIAMI I RAPORTAMI BIEGŁEGO REWIDENTA 

2013

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. za rok 2013:

2012

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. za rok 2012:

2011

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. za rok 2011:

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE BNP PARIBAS BANKU POLSKA S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BNP PARIBAS POLSKA S.A.

ZA LATA OBROTOWE 2013, 2012, 2011, WRAZ Z OPINIAMI I RAPORTAMI BIEGŁEGO REWIDENTA

2013

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP PARIBAS BANKU POLSKA S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP PARIBAS POLSKA S.A. za rok 2013:

2012

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP PARIBAS BANKU POLSKA S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP PARIBAS POLSKA S.A. za rok 2012:

2011

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP PARIBAS BANKU POLSKA S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP PARIBAS POLSKA S.A. za rok 2011:

 

SPRAWOZDANIA ZARZĄDÓW UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE 

 

OPINIE

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.