BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Rada nadzorcza

Józef Wancer - przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent ekonomii w City College Uniwersytetu Nowojorskiego oraz zarządzania i stosunków interpersonalnych na Uniwersytecie Webster w Wiedniu.

Przez blisko 25 lat pracował w Citibanku na stanowisku wiceprezesa oraz stanowiskach kierowniczych, m.in. w filiach tego banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. Na początku lat 90. zajął się działalnością menedżerską w Polsce. Był niezależnym konsultantem, który uczestniczył w tworzeniu Citibanku w Warszawie. W 1992 r. organizował Bank Rolno-Przemysłowy, a w latach 1993–1994 był dyrektorem generalnym firmy Legler Polonia. Przez cztery lata (1991–1994) był członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego (PBK). W latach 1995–2000 był wiceprezesem, a potem prezesem Zarządu Raiffeisen Centrobank w Warszawie. W latach 2000–2010 był prezesem Banku BPH. Od 2010 r. do 2013 r. pracował jako doradca Zarządu Deloitte w Polsce oraz od 2011 r. do 2013 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Alior Banku.

Z Bankiem związany był od września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r., gdzie był prezesem Zarządu.

Józef Wancer ponadto pełni funkcje:

 • członka Rady Nadzorczej KRUK S.A.,
 • członka Rady i Przewodniczącego Komisji Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau,
 • członka Rady Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce,
 • członka Rady Business Centre Club.

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bankowości w okresie transformacji Józef Wancer został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta.

Jarosław Bauc – wiceprzewodniczący, członek niezależny Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Windsor w Ontario w Kanadzie. Odbył staże w London School of Economics oraz w Wirtschafts-Universitat Wien. Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1982-1991 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1992-1997 pełnił funkcję doradcy i menedżera projektów w Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Był konsultantem Banku Narodowego Estonii (w 1995 r.), a także doradcą USAID w Ministerstwie Finansów Mongolii (w 1996 r.) oraz w Ministerstwie Finansów Rumunii (w 1997 r.) oraz Gruzji (w 2000 r.). W latach 1998-2000 pełnił funkcję Sekretarza Stanu i Pierwszego Zastępcy Ministra Finansów RP. W latach 1998-2000 członek Rady Polityki Pieniężnej. Od 2000 r. do 2001 r. sprawował funkcję Ministra Finansów RP.

Zasiadał w zarządach szeregu spółek kapitałowych. W szczególności, pełnił funkcję prezesa zarządów Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec-Emerytura (w latach 2002-2003), Skarbiec Investment Management (w latach 2004-2005), Skarbiec Asset Management Holding (w latach 2004-2006) oraz Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (w latach 2004-2006). Ponadto, w latach 2006-2007 oraz 2008-2011 pełnił funkcję prezesa Zarządu oraz dyrektora Generalnego Polkomtel, następnie zaś, do końca marca 2012 r., pełnił funkcję członka Zarządu tejże spółki. W okresie od sierpnia 2013 r. do grudnia 2013 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu HAWE. Od grudnia 2013 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W Radzie Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska zasiada od 1 lipca 2010 r., natomiast funkcję wiceprzewodniczącego Rady pełni od 30 sierpnia 2010 r.

Od września 2014 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, a od września 2015 r. dodatkowo funkcję wiceprzewodniczącego.

Jean-Paul Sabet - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent francuskiej szkoły biznesu Hautes Etudes Commerciale w Paryżu.

Swoją karierę zaczynał w spółkach z grupy Paribas. Początkowo pracował między innymi w Departamencie Przemysłowym w Paribas oraz departamencie Private Equity. Zasiadał w organach spółek z grupy Paribas, pełniąc w latach 1996-1998 funkcję dyrektora Wykonawczego oraz członka Zarządu w Société Centrale d’Investissements, a następnie w latach 1998-2003 pełnił funkcję członka Zarządu Klépierre – spółki specjalizującej się w inwestycjach w nieruchomości komercyjne.

W latach 2004-2006 członek Komitetu Wykonawczego bankowości detalicznej Grupy BNP Paribas we Francji, gdzie odpowiadał za finanse i strategię. Od 2006 r. pracował w Banca Nazionale del Lavoro we Włoszech, gdzie nadzorował proces integracji tej spółki z Grupą BNP Paribas, a następnie, w latach 2008-2009, pełnił funkcję dyrektora Operacyjnego (COO) w tejże spółce.

Od 2010 r. pracuje w obszarze International Retail Banking (IRB), obejmującym bankowość detaliczną Grupy BNP Paribas poza Strefą Euro, a od stycznia 2013 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora IRB, sprawując kontrolę nad strategią i rozwojem tego segmentu.

Nadzoruje między innymi bankowość detaliczną w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Azji, w tym w Turcji. Ponadto, pełni funkcję członka Rady Nadzorczej L.D.C. (od 1988) oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej JSC „UkrSibbank” (od kwietnia 2013) oraz zasiada w Radzie Dyrektorów w następujących spółkach: BNP Paribas Yatirimlar Holding (od 2010 r. przewodniczący), TEB (od 2010 r. wiceprzewodniczący), Banca Nazionale del Lavoro (od 2010 r. członek), TEB Holding (od 2010 r. członek), BNP Paribas Fortis Yatirimlar Holding (od 2011 r. członek).

Przewodniczący Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska od 4 kwietnia 2013 r do 30 kwietnia 2015 r. W byłym Banku BGŻ piastował stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej od września 2014 r. do kwietnia 2015 r. Do sierpnia 2015 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas.

Stefaan Decraene – członek Rady Nadzorczej

Absolwent ekonomii stosowanej Uniwersytetu Katolickiego w Leuven, w Belgii.

Swoją karierę rozpoczął w 1988 r. w Bacob Bank, w którym pracował na kilku stanowiskach (analityk kredytowy, doradca bankowości korporacyjnej, dyrektor regionalny ds. MŚP w Antwerpii i Limburgii oraz menedżer bankowości korporacyjnej) do 1998 r. W 1998 r. objął stanowisko dyrektora Bankowości Inwestycyjnej w Artesia Banking Corporation, a następnie w 2000 r. został mianowany prezesem spółki Artesia Securities i pełnił tę funkcję do lipca 2001 r.

Od lipca do listopada 2001 r., wykonywał obowiązki dyrektora zarządzającego Bankowością Hurtową w Dexia Bank Belgia. Od listopada 2001 r. do sierpnia 2002 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Artesia Bank Holandia, a następnie od sierpnia 2002 r. do lipca 2003 r., był członkiem Zarządu Dexia Bank Holandia. Od lipca 2003 do stycznia 2006 r. pełnił funkcję członka Zarządu Dexia Bank Belgia. Od stycznia 2006 do sierpnia 2011 r. pracował na stanowisku prezesa Zarządu Dexia Bank Belgia, a od listopada 2008 do sierpnia 2011 r. był członkiem Zarządu Dexia S.A. (jako dyrektor zarządzający Bankowością Detaliczną i Komercyjną w Belgii, Turcji i Luksemburgu), a następnie zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego ds. Zarządzania Aktywami, Ubezpieczeń i Usług Inwestycyjnych (AMS). Pełnił również funkcję Przewodniczącego Belgijskiej Federacji Sektora Finansowego (Febelfin) od grudnia 2008 do sierpnia 2011 r.

Ponadto zajmuje stanowisko członka Rady Dyrektorów Bank of the West, BancWest Corporation od 2011 r., członka Zarządu Holdingu TEB w Turcji oraz członka Komitetu Wykonawczego BNP Paribas Fortis w Belgii od 2013 r.

Pełni funkcję dyrektora zarządzającego BNP Paribas International Retail Banking oraz członka Komitetu Zarządzającego Grupy BNP Paribas.

Jacques d’Estais – członek Rady Nadzorczej

Absolwent École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC) we Francji. Swoją karierę rozpoczął w 1983 r. w Grupie Paribas jako doradca klienta w Departamencie Bankowości Komercyjnej w Paryżu, a następnie w 1986 r. w Departamentu Skarbu.

Na początku 1988 r. rozpoczął pracę jako dyrektor generalny ds. opcji na stopy procentowe w Paribas Londyn. Następnie, w 1991 r., został powołany na stanowisko dyrektora generalnego ds. instrumentów pochodnych rynku kapitałowego.
Od 1995 r. pracował w Japonii na stanowisku dyrektora generalnego Departamentu Rynków Kapitałowych Grupy Paribas w Japonii, a w styczniu 1999 r.objął stanowisko dyrektora ds. operacji na rynku instrumentów o stałym dochodzie w Londynie.

W czerwcu 2000 r.został mianowany dyrektorem generalnym ds. instrumentów o stałym dochodzie w Grupie BNP Paribas. W grudniu 2005 r. został powołany na stanowisko dyrektora Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (CIB), a następnie w lutym 2009 r. został mianowany dyrektorem Obszaru Rozwiązań Inwestycyjnych (Investment Solutions).
W grudniu 2011 r. został powołany w skład Komitetu Wykonawczego Grupy BNP Paribas, obejmując stanowisko zastępcy dyrektora operacyjnego (Deputy Chief Operating Officer), nadzorującego obszar Międzynarodowych Usług Finansowych, Bankowości Detalicznej oraz Personal Finance.

Od kwietnia 2015 r. pełniąc funkcję zastępcy dyrektora operacyjnego, nadzoruje Obszar Międzynarodowych Usług Finansowych, który obejmuje Personal Finance (Cetelem), Bankowość Detaliczną spoza strefy euro, Ubezpieczenia (Cardif), Zarządzanie Aktywami (BNPP Investment Partners), Bankowość Prywatną oraz Zarządzanie Nieruchomościami (BNPP Real Estate). Od października 2014 r. zasiada w Radzie Dyrektorów izby rozliczeniowej LCH Clearnet Group.
Dodatkowo pełni następujące funkcje w spółkach Grupy BNP Paribas: członka Zarządu BNP Paribas Suisse S.A. (od kwietnia 2009 r.), jest stałym przedstawicielem spółki Klequatorze pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Securities Services (BP2S)(od czerwca 2011 r.). Ponadto jest członkiem Zarządu BNP Paribas Cardif (od marca 2009 r.), zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Real Estate (od lipca 2014 r.), prezesem Zarządu BNP Paribas Investment Partners (członek zarządu od maja 2009 r., a powołanie do pełnienia funkcji Prezesa w marcu 2012 r.), członkiem Zarządu BNP Paribas Personal Finance (od marca 2012 r.), dyrektorem BancWest Corp (od stycznia 2013 r.), a także członkiem Zarządu TEB Holding (od marca 2015 r.).

Alain Van Groenendael – członek Rady Nadzorczej

Absolwent ICHEC - Wyższej Szkoły Zarządzania w Brukseli, gdzie uzyskał licencjat na kierunku Przedsiębiorczość i finanse w 1984 r. oraz tytuł inżyniera ds. handlowych w 1985 r.

Posiada prawie 30 lat doświadczenia w obszarze Międzynarodowej Bankowości Detalicznej. Pracował dla Citibank w Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Francji, ostatnio pełniąc funkcję prezesa Zarządu ds. Bankowości Detalicznej na Europę Zachodnią.

Był przewodniczącym Rady Dyrektorów oraz prezesem Zarządu spółki Finaref świadczącej usługi finansowe, należącej do Grupy P.P.R. (Pinault-Printemps-Redoute).

Od grudnia 2008 r. jest związany z BNP Paribas Personal Finance w Paryżu, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa - dyrektora wykonawczego w Obszarze Relacji Międzynarodowych, Marketingu i Sprzedaży. Od czerwca 2015 r. jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów BNP Paribas Personal Finance.

Ponadto, pełni następujące funkcje:

 • członek Rady Dyrektorów s RCS Investment Holdings Limited (RPA)
 • członek Rady Nadzorczej Commerz Finanz (Niemcy)
 • członek Rady Dyrektorów U.C.I., S.A. (Hiszpania)
 • członek Rady Dyrektorów s Union de Creditos Inmobiliarios. S.A. EFC (Hiszpania)
 • członek Rady Dyrektorów Cetelem Bank (Rosja)
 • członek Rady Dyrektorów TEB Tüketici Finansman (Turcja)
 • członek Rady Dyrektorów Eurofinas (Europejskie stowarzyszenie)
 • Wiceprezes Association Française des Sociétés Financières – ASF (Francuskie stowarzyszenie)
 • członek Rady Dyrektorów IMS – Entreprendre pour la cité (Francuskie stowarzyszenie)

Thomas Mennicken – członek Rady Nadzorczej

Absolwent Université Libre de Bruxelles (Solvay Business School).

Karierę zawodową rozpoczął jako makler JP Morgan w Brukseli i Nowym Jorku. Z BNP Paribas związany jest od 1994 r., gdzie pracował jako dyrektor Departamentu Opcji na Obligacje w Obszarze Rynków Kapitałowych Paribas w Paryżu. W 1997 r. przeniósł się do Londynu i objął funkcję dyrektora Departamentu Analizy Ryzyka Rynkowego w Obszarze Ryzyka Grupy Paribas. W 2000 r. został dyrektorem Departamentu Analizy Ryzyka Rynkowego i Kontrahenta, a w 2007 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Architektury Ryzyka w Obszarze Zarządzania Ryzykiem Grupy BNP Paribas.
W maju 2009 r. został mianowany członkiem Zarządu i dyrektorem zarządzającym ds. ryzyka BNP Paribas Fortis.

W czerwcu 2014 r. objął stanowisko dyrektora Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej BNP Paribas Fortis oraz dyrektora Obszaru Bankowości Korporacyjnej na Europę.

19 listopada 2014 r. został mianowany dyrektorem nowo utworzonej linii biznesowej Finansowania i Doradztwa dla Klientów Korporacyjnych EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) na poziomie Grupy BNP Paribas.

Ponadto, pełni następujące funkcje:

 • członek Rady Dyrektorów BNP Paribas Fortis
 • członek Komitetu Wykonawczego BNP Paribas Fortis

Piotr Mietkowski – członek Rady Nadzorczej

Absolwent ekonomii i finansów Uniwersytetu Paryskiego Dauphine. Ukończył studia podyplomowe w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (IEP Paris). Posiada ponad 20 lat doświadczenia w finansowaniu korporacji.

Karierę w BNP Paribas rozpoczął w 1993 r. w Departamencie Rozwoju Biznesu, a od 1998 r. pracuje w obszarze Finansowania Przedsiębiorstw.

Piotr Mietkowski był zaangażowany w następujące transakcje:

 • Heineken – przejęcie 51% udziałów w spółce Pivovarna Lasko (2015),
 • BNP Paribas – przejęcie Banku BGŻ w Polsce o wartości 900 mln EUR (2014),
 • HFSF – Dokapitalizowanie banków greckich (2013-2014),
 • CEZ – Analiza związana z planowaną rozbudową elektrowni atomowej (2013),
 • Neuca and Penta Investments – przejęcie działalności polskiego działu Mediq International (2013),
 • KGHM – przejęcie spółki Quadra FNX (2012),
 • PPC – analiza i negocjacje związane z opcją kupna w spółce DEPA (2011),
 • Państwowa Spółka Naftowa Republiki Azerbejdżanu (SOCAR) – przejęcie 100% Esso Schweiz (Szwajcaria) od Exxon Mobil (2011),
 • Tauron – przejęcie spółki GZE (2011),
 • Dalkia – sprzedaż spółki Dalkia Polska (2010),
 • Doradca dla EnBW w zakresie zamiany udziałów tej spółki w PT na udziały spółki J&T w PRE (2010),
 • Istrabenz – sprzedaż spółki Droga Kolinska (2010),
 • Kraft – sprzedaż aktywów w Rumunii (2010),
 • Rząd Serbii – prywatyzacja spółki DDOR (2007), Continental Banka (2005), Novosadska Banka (2005) i spółki Jubanka (2005).

W Grupie BNP Paribas, pełni funkcję dyrektora zarządzającego Bankowości Korporacyjnej na Europę Środkową i Wschodnią, CIS i Israel.

Monika Nachyła – członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. W 2007 r. ukończyła studia podyplomowe z psychologii społecznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, a w 2015 r. studia podyplomowe z rolnictwa na SGGW.

W latach 1991-1993 pracowała jako audytor w Arthur Andersen Polska, a w latach 1993-1995 – jako starszy audytor i szef projektu w Salustro Reydel Francja. W okresie 1995-2000 była dyrektorem ds. finansowych w Sanofi (aktualnie Sanofi-Aventis). W latach 2000-2007 pełniła funkcję wiceprezesa ds. zarządzania portfelem inwestycyjnym, wiceprezesa ds. zarządzania funduszami (członek Komitetu Zarządzającego) w Innova Capital (Private Equity/Venture Capital). Od 2007 r. do 2011 r. była partnerem w Enterprise Investors (Private Equity/Venture Capital). W latach 2011-2013 pełniła funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej oraz członka Komisji ds. Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ). Od kwietnia do lipca 2013 r. była wiceprezesem Zarządu p.o. prezesa Zarządu BGŻ odpowiedzialnym za obszar zarządzania Bankiem, a od lipca 2013 r. do kwietnia 2015 r. była Wiceprezesem Zarządu, odpowiedzialnym za obszar strategii i rozwoju, w tym nadzorowała pion Agrobiznesu (od lipca 2013 r. do września 2014 r.) oraz pełniła nadzór nad projektami w obszarze ryzyka operacyjnego. Od sierpnia 2013 r. do czerwca 2014 r. nadzorowała proces połączenia BGŻ z Rabobank Polska. Do końca kwietnia 2015 r. była aktywnie zaangażowana w projekt integracji BGŻ z BNP Paribas Bank Polska S.A.

Pełniła funkcję członka zarządu i przewodniczącej Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych. Była członkiem specjalnej grupy roboczej European Venture Capital Association (EVCA) powołanej w celu opracowania obowiązujących do dziś wytycznych na temat sprawozdawczości dla branży private equity. Jako członek zespołu roboczego wydawnictwa Private Equity International jest autorką opracowania na temat wymagań raportowych dla celów Investor Relations w funduszach private equity.

Mariusz Warych – członek niezależny Rady Nadzorczej

Absolwent ekonomii na Wydziale Ekonomii i Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1996 r.). Uzyskał dyplom w dziedzinie Finansów i Rachunkowości na Hogeschool van Utrecht w Holandii (1995 r.). W latach 1997-1998 uczestniczył w programie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Uzyskał również dyplom CIA (Certified Internal Auditor) w 2007 r.

Prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Orbicom Mariusz Warych”. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej piastował następujące stanowiska: dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem dla przedsiębiorstw w Deloitte Advisory (2011–2012), członek Rady Nadzorczej i komitetu audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (2011–2012), dyrektor Audytu Wewnętrznego na Europę Centralną i Wschodnią i Rosję w AVIVA (2008–2011), koordynator regionalny na Europę Centralną w KBC GROUP (2004–2008), dyrektor finansowy w Citileasing oraz Handlowy-Leasing (2003–2004), audytor zewnętrzny w Ernst & Young (Nowy Jork, Londyn, Toronto, Vancouver, Warszawa) (1996–2002). Od 2009 r. przewodniczy Klubowi Szefów Audytu w Polsce. Ponadto był doradcą ds. finansowych w Canadian-Polish Congress (British Columbia Branch) w Vancouver, gdzie również prowadził audycje w Polskim Radiu NOFA.

Specjalizuje się w zakresie: zarządzania, nadzoru oraz oceny efektywności prowadzonej działalności biznesowej, identyfikacji i rozwiązywania słabości finansowych i operacyjnych, zarządzania ryzykami związanymi z realizacją celów biznesowych, audytu wewnętrznego, szkoleń biznesowych oraz niezależnego członkostwa w radach nadzorczych oraz komitetach audytu.

Od czerwca 2013 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.