BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

W tej sekcji znajdą Państwo wszystkie raporty bieżące publikowane od momentu debiutu Banku na GPW w 2011 r. w związku z istotnymi zdarzeniami.

ARCHIWUM RAPORTÓW BIEŻĄCYCH BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. >>

Nr raportu Data raportu Tytuł raportu
36/2016 30 listopada

Wniosek do KNF o zezwolenie na włączenie do Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2016 roku

35/2016 22 listopada

Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej

34/2016 19 października

Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku

33/2016 6 października

Identyfikacja Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenie na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym przez Komisję Nadzoru Finansowego

32/2016 30 września

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

załącznik do Raportu Bieżącego nr 32/2016

31/2016 28 września

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

załącznik do Raportu Bieżącego nr 31/2016

30/2016 18 sierpnia

Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

29/2016 9 sierpnia

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

28/2016 14 lipca

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

27/2016 30 czerwca

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

26/2016 30 czerwca

Powołanie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na nową kadencję

25/2016 30 czerwca

Uchwały podjęte przez wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

24/2016 17 czerwca

Informacja o wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - aktualizacja

23/2016 16 czerwca

Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

22/2016 9 czerwca

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz ogłoszenie przerwy w obradach

21/2016 31 maja

Zmiana terminu realizacji zobowiązania inwestorskiego BNP Paribas SA dotyczącego zwiększenia płynności akcji Banku BGŻ BNP Paribas SA

20/2016 31 maja

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.

19/2016 18 maja

Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A.

18/2016 16 maja

Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A.

17/2016 13 maja

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

16/2016 21 kwietnia

Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

15/2016 19 kwietnia

Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.

14/2016 13 kwietnia

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ogłasza aktualizację strategii na lata 2016-2018 – informacja o głównych celach Strategii

13/2016 1 kwietnia

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

12/2016 30 marca

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

11/2016 29 marca

Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A.

10/2016 24 marca

Zalecenia KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku w ujęciu skonsolidowanym oraz w sprawie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank całości zysku wypracowanego w 2015 r.

9/2016 23 marca

Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.

8/2016 21 marca

Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu

7/2016 14 marca

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

6/2016 26 lutego

Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu

5/2016 26 lutego

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

4/2016 29 stycznia

Decyzje KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie pożyczek podporządkowanych do funduszy uzupełniających Banku.

3/2016 21 stycznia

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

2/2016 19 stycznia

Szacowany wpływ ustawy o podatku od instytucji finansowych na wyniki Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

1/2016 8 stycznia

Aktualizacja informacji o wysokości składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Nr raportu Data raportu Tytuł raportu
91/2015 30 grudnia Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym - pożyczki podporządkowane
90/2015 29 grudnia Informacja o możliwym wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
89/2015 17 grudnia Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
88/2015 15 grudnia Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
87/2015 10 grudnia Uzgodnienie planu połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.
86/2015 9 grudnia Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
85/2015 1 grudnia Nabycie akcji Sygma Bank Polska S.A. i Laser Services Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
84/2015 26 listopada Uchwała Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa
83/2015 24 listopada Informacja z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o dodatkowej wpłacie banków na wypłatę z funduszu ochrony środków gwarantowanych
82/2015 19 listopada Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
81/2015 18 listopada Zamiar połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.
80/2015 18 listopada Spełnienie się ostatniego warunku zawieszającego do zawarcia umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
79/2015 17 listopada Spełnienie się kolejnego warunku zawieszającego do zawarcia umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
78/2015 12 listopada Program emisji Bankowych Papierów Wartościowych i obligacji Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
77/2015 4 listopada Utworzenie rezerwy na składkę do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
76/2015 24 października Zalecenie KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku
75/2015 7 października Informacja aktualizująca dotycząca przedwstępnej umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A.
74/2015 2 września Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
73/2015 1 września Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
72/2015 1 września Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
71/2015 1 września Wejście w życie rezygnacji członków Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz uchwał dotyczących powołania członków zarządu
70/2015 31 sierpnia Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
69/2015 25 sierpnia Spełnienie się warunku wejścia w życie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
68/2015 12 sierpnia Podsumowanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A. – uzupełnienie raportu bieżącego nr 51/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
67/2015 6 sierpnia Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
66/2015 4 sierpnia Informacja dotycząca przedwstępnej umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A.
65/2015 30 lipca Zmiana uchwały Rady Nadzorczej w sprawie warunkowego powołania Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
64/2015 30 lipca Zmiana terminu wejścia w życie rezygnacji Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
63/2015 28 lipca Zawarcie przedwstępnych umów nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. i Laser Services Polska S.A.
62/2015 27 lipca Rezygnacja członka Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
61/2015 3 lipca Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH.
60/2015 23 czerwca Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
59/2015 19 czerwca Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
58/2015 19 czerwca Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
57/2015 18 czerwca Powołanie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na nową kadencję
56/2015 15 czerwca Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
55/2015 15 czerwca Zakończenie współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
54/2015 11 czerwca Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
53/2015 22 maja Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
52/2015 22 maja Moody’s podwyższa oceny ratingowe dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
51/2015 21 maja Podsumowanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
50/2015 15 maja Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 10 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (obecnie działającego pod firmą „Bank BGŻ BNP Paribas S.A.”) sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
49/2015 15 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A.
48/2015 14 maja Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
47/2015 14 maja Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za I kwartał 2015 roku
46/2015 12 maja Uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz wznowienie obrotu akcjami Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na Głównym Rynku GPW
45/2015 7 maja Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz ustalenia dnia referencyjnego
44/2015 6 maja Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
43/2015 6 maja Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziłu w ogólnej liczbie głosów
42/2015 5 maja Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 9 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (obecnie działającego pod firmą "Bank BGŻ BNP Paribas S.A.") sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
41/2015 30 kwietnia Połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. – planowane synergie
40/2015 30 kwietnia Powołanie członków Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
39/2015 30 kwietnia Warunkowe powołanie na Prezesa Zarządu BGŻ BNP Paribas S.A.
38/2015 30 kwietnia Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz powzięcie informacji o zamiarze akcjonariusza BGŻ BNP Paribas S.A. dotyczącej jego powołania do Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
37/2015 30 kwietnia Spełnienie się ostatniego warunku powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
36/2015 30 kwietnia Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., zmian statutu i podwyższenia kapitału zakładowego oraz spełnienie się warunku określonego w uchwale Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w sprawie wskazania dnia referencyjnego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
35/2015 29 kwietnia Wskazanie dnia referencyjnego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
34/2015 29 kwietnia Utworzenie rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia oraz rezerwy związanej z likwidacją oddziałów Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
33/2015 29 kwietnia Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 8 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
32/2015 28 kwietnia Spełnienie się jednego z warunków powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
31/2015 24 kwietnia Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
30/2015 23 kwietnia Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
29/2015 16 kwietnia Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 7 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
28/2015 10 kwietnia Uzyskanie decyzji Europejskiego Banku Centralnego, wydanej w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, zezwalającej na planowane połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
27/2015 9 kwietnia Uzyskanie zezwolenia i decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
26/2015 30 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
25/2015 27 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
24/2015 25 marca Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 6 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
23/2015 20 marca Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 5 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
22/2015 20 marca

Rezygnacje członków Zarządu Banku BGŻ S.A.

21/2015 20 marca

Powołanie nowego członka Zarządu

20/2015 18 marca

Moody’s potwierdza oceny ratingowe Banku po wprowadzeniu nowej Metodologii ocen ratingowych

19/2015 11 marca

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 4 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

18/2015 10 marca

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 3 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

17/2015 5 marca

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

16/2015 5 marca

Porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

15/2015 3 marca

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

14/2015 25 lutego

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 25 lutego 2015 r.

13/2015 25 lutego

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte w dniu 25 lutego 2015 r.

12/2015 18 lutego

Zmienione projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r. oraz podtrzymanie pisemnego stanowiska Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

11/2015 17 lutego

Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A..

10/2015 16 lutego Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
9/2015 9 lutego

Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu

8/2015 3 lutego

Zawarcie Uzgodnienia z organizacjami związkowymi

7/2015 29 stycznia

Warunkowe powołanie na wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

6/2015 23 stycznia Zawiadomienie o możliwości ogłoszenia strajku przez organizacje związkowe
5/2015 23 stycznia

Zawiadomienie o przekroczeniu przez BNP PARIBAS SA progu 90% w ogólnej liczbie głosów na WZ Banku BGŻ S.A. oraz zawiadomienie o wygaśnięciu porozumienia BNP PARIBAS SA a RIH B.V. dotyczącego nabywania akcji Banku BGŻ S.A. w drodze przymusowego wykupu.

4/2015 23 stycznia

Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu

3/2015 23 stycznia

Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

2/2015 22 stycznia

Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2015

1/2015 13 stycznia

Zawiadomienie o zmianie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. posiadanego łącznie przez działające w porozumieniu BNP PARIBAS SA oraz Rabobank International Holding B.V. o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Nr raportu Data raportu Tytuł raportu
48/2014 29 grudnia Umowa przeniesienia kredytu terminowego
47/2014 3 grudnia

Zawiadomienie o zawarciu porozumienia między BNP PARIBAS SA a Rabobank International Holding B.V. dotyczącego nabywania akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w drodze przymusowego wykupu.

46/2014 28 listopada

Wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania planu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A.

45/2014 18 listopada

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. 17 listopada 2014 r.

44/2014 18 listopada

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 17 listopada 2014 r.

43/2014 4 listopada

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

42/2014 28 października

Moody's podtrzymał ratingi Banku BGŻ z perspektywą stabilną

41/2014 27 października

Wspólne zawiadomienie Rabobank International Holding B.V i Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. o zbyciu akcji oraz zmniejszeniu liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

40/2014 27 października

Zawiadomienie w sprawie nabycia przez BNP PARIBAS SA akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz przekroczenia progu 75% ogólnej liczby głosów w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

39/2014 26 października Wyniki przeglądu i oceny jakości aktywów (AQR) oraz testów warunków skrajnych (stress tests)
38/2014 22 października Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
37/2014 15 października Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
36/2014 10 października Uzgodnienie planu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz BNP Paribas Banku Polska S.A.
35/2014 26 września Wspólne zawiadomienie o zbyciu akcji oraz zmniejszeniu liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
34/2014 23 września Zawiadomienie w sprawie nabycia akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. przez BNP PARIBAS SA
33/2014 19 września Podpisanie umowy o subrogację
32/2014 17 września Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A.
31/2014 15 września Spełnienie się warunku zawieszającego rezygnacji członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej
30/2014 9 września Stanowisko Zarządu Banku w sprawie wezwania na sprzedaż akcji BGŻ ogłoszonego 25 sierpnia 2014 r.
29/2014 8 września Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - oświadczenie Pana Jean Paul Sabet
28/2014 4 września Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. 3 września 2014 r.
27/2014 4 września Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
26/2014 4 września Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 3 września 2014 r.
25/2014 3 września Zamiar połączenia
24/2014 2 września Informacja Zarządu
23/2014 6 sierpnia Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r.
22/2014 4 sierpnia Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 4 sierpnia 2014 r.
21/2014 24 czerwca Zawiadomienie w sprawie zmiany w ogólnej liczbie głosów
20/2014 18 czerwca Zawarcie znaczącej umowy z Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
19/2014 18 czerwca Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z Rabobank Polska S.A., zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego
18/2014 2 czerwca Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BGŻ S.A. 30 maja 2014 r.
17/2014 30 maja Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 30 maja 2014 r.
16/2014 23 maja Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z Rabobank Polska S.A.
15/2014 15 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
14/2014 15 maja Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu
13/2014 12 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
12/2014 30 kwietnia Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
11/2014 29 kwietnia Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu
10/2014 28 kwietnia Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu BGŻ S.A.
9/2014 9 kwietnia Uzyskanie zezwolenia na zmianę statutu w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z Rabobank Polska S.A.
8/2014 9 kwietnia Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A.
7/2014 28 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
6/2014 27 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
5/2014K 18 lutego Wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania Planu połączenia dla Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Rabobank Polska S.A. - Korekta
5/2014 31 stycznia Wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania Planu połączenia dla Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Rabobank Polska S.A.
4/2014 29 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
3/2014 28 stycznia Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2014
2/2014 17 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
1/2014 3 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.

Nr raportu Data raportu Tytuł raportu
56/2013 20 grudnia Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z Rabobank Polska S.A.
55/2013 20 grudnia Zmiana ratingu Banku przez agencję Moody’s w następstwie porozumienia w sprawie sprzedaży akcji BGŻ
54/2013 5 grudnia Grupa Rabobank i Grupa BNP Paribas zawarły porozumienie w sprawie nabycia akcji Banku BGŻ S.A. przez Grupę BNP Paribas
53/2013 3 grudnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
52/2013 22 listopada Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
51/2013 5 listopada Wstępne wyniki finansowe Grupy BGŻ według stanu na 30 września 2013 r.
50/2013 31 października Uzgodnienie planu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Rabobank Polska S.A.
49/2013 30 października Przekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione
48/2013 5 września Powołanie wiceprezesa Zarządu, powierzenie obowiązków prezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i warunkowe powołanie na prezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
47/2013 4 września Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A.
46/2013 3 września Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
45/2013 2 września Zgoda KNF w sprawie funduszy uzupełniających Banku BGŻ S.A.
44/2013 29 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
43/2013 26 sierpnia Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. 26 sierpnia 2013 r.
42/2013 26 sierpnia Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 26 sierpnia 2013 r.
41/2013 26 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
40/2013 23 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
39/2013 6 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
38/2013 30 lipca Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
37/2013 24 lipca Powierzenie obowiązków Prezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Pierwszemu wiceprezesowi Zarządu
36/2013 28 czerwca Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ BGŻ S.A. 28 czerwca 2013 r.
35/2013 28 czerwca Powołanie Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję
34/2013 28 czerwca Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 28 czerwca 2013 r.
33/2013 28 czerwca Uchylenie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania Prezesa Zarządu
32/2013 29 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
31/2013 28 maja Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
30/2013 23 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
29/2013 23 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
28/2013 16 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
27/2013 3 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
26/2013 29 marca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
25/2013 28 marca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
24/2013 28 marca Zawarcie Umowy Dealerskiej oraz Umowy Emisyjnej na potrzeby Programu Emisji Papierów Dłużnych
23/2013 27 marca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
22/2013 11 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
21/2013 8 marca Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez BGŻ S.A. w 2012 r.
20/2013 1 marca Powołanie Wiceprezesa Zarządu, powierzenie obowiązków Prezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i warunkowe powołanie na Prezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
19/2013 1 marca Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ
18/2013 1 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
17/2013 25 lutego Rezygnacja Prezesa Zarządu BGŻ
16/2013 22 lutego Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
15/2013 6 lutego Zawiadomienie o zbyciu akcji BGŻ S.A. przez osobę obowiązaną w 2012 r.
14/2013 31 stycznia Zawiadomienie o zbyciu akcji BGŻ S.A. przez osoby obowiązane w 2012
13/2013 29 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
12/2013 29 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
11/2013 28 stycznia Wybór biegłego rewidenta
10/2013 23 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
9/2013 21 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
8/2013 21 stycznia Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2013
7/2013 18 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
6/2013 17 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
5/2013 16 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
4/2013 10 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
3/2013 4 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
2/2013 4 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
1/2013 3 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.

Nr raportu Data raportu Tytuł raportu
138/2012 20 grudnia Zamiar połączenia Banku BGŻ S.A. z Rabobank Polska S.A. oraz plan zwiększenia liczby akcji będących w wolnym obrocie
137/2012 19 grudnia Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A.
CG1/2012 18 grudnia BGŻ S.A. informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad określonych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW
136/2012 10 grudnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
135/2012 6 grudnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
134/2012 6 grudnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
133/2012 5 grudnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
132/2012 3 grudnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
131/2012 30 listopada Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku
130/2012 28 listopada Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku
129/2012 23 listopada Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ
128/2012 23 listopada

Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.

127/2012 22 listopada Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
126/2012 14 listopada Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku
125/2012 9 listopada Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
124/2012 29 października Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
123/2012 23 października Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
122/2012 23 października Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
121/2012 19 października Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
120/2012 16 października Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi
119/2012 16 października Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
118/2012 16 października Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
117/2012 15 października Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
116/2012 4 października Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
115/2012 4 października Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
114/2012 3 października Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
113/2012 2 października Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
112/2012 28 września Zmiana udziałów w BGŻ przez podmioty Grupy Rabobank
111/2012 26 września Przekazanie związkom zawodowym informacji w sprawie redukcji zatrudnienia w Banku BGŻ S.A.
110/2012 18 września Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
109/2012 17 września Jednolity tekst Statutu Banku
108/2012 17 września Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Banku BGŻ S.A.
107/2012 10 września Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
106/2012 6 września Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
105/2012 5 września Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
104/2012 5 września Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
103/2012 30 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
102/2012 30 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
101/2012 29 sierpnia Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. 28 sierpnia 2012 r.
100/2012 29 sierpnia Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 28 sierpnia 2012 r.
99/2012 29 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
98/2012 28 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
97/2012 27 sierpnia Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ
96/2012 24 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
95/2012 22 sierpnia Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ
94/2012 21 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
93/2012 21 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
92/2012 14 sierpnia Przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów przez Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. i Rabobank International Holding B.V.
91/2012 14 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
90/2012 13 sierpnia Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ
89/2012 13 sierpnia Zawiadomienie Ministra Skarbu Państwa o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów BGŻ S.A.
88/2012 10 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
87/2012 8 sierpnia Zawiadomienie o zbyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkami Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
86/2012 7 sierpnia Zawiadomienie o zbyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkami Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
85/2012 6 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
84/2012 2 sierpnia Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
83/2012 1 sierpnia Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkami Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
82/2012 24 lipca Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
81/2012 23 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
80/2012 23 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
79/2012 17 lipca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
78/2012 13 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
77/2012 13 lipca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
76/2012 9 lipca Zawarcie znaczącej umowy z klientem przez BGŻ S.A.
75/2012 4 lipca Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
74/2012 4 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
73/2012 4 lipca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
72/2012 3 lipca Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
71/2012 2 lipca Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
70/2012 29 czerwca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
69/2012 27 czerwca Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BGŻ S.A. 25 czerwca 2012 r.
68/2012 27 czerwca Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
67/2012 26 czerwca Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 25 czerwca 2012 r.
66/2012 25 czerwca Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
65/2012 25 czerwca Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
64/2012 22 czerwca Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
63/2012 22 czerwca Powołanie Zarządu Banku na nową kadencję
62/2012 19 czerwca Zmiana ratingu Banku przez agencję Moody’s w następstwie zmiany ratingu dla większościowego akcjonariusza
61/2012 19 czerwca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
60/2012 13 czerwca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
59/2012 6 czerwca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
58/2012 4 czerwca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
57/2012 4 czerwca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
56/2012 28 maja Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
55/2012 28 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
54/2012 25 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
53/2012 24 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
52/2012 18 maja Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
51/2012 15 maja Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
50/2012 11 maja Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
49/2012 10 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
48/2012 4 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
47/2012 26 kwietnia Stanowisko Zarządu Banku w sprawie ogłoszonego 11 kwietnia 2012 wezwania na sprzedaż akcji BGŻ
46/2012 25 kwietnia Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ
45/2012 20 kwietnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
44/2012 20 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
43/2012 18 kwietnia Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
42/2012 18 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
41/2012 16 kwietnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
40/2012 16 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
39/2012 13 kwietnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
38/2012 13 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
37/2012 6 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
36/2012 5 kwietnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
35/2012 4 kwietnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
34/2012 4 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
33/2012 30 marca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
32/2012 30 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
31/2012 27 marca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
30/2012 27 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
29/2012 12 marca Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez BGŻ S.A. w 2011 r.
28/2012 9 marca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
27/2012 9 marca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
26/2012 7 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
25/2012 5 marca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
24/2012 2 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
23/2012 1 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
22/2012 28 lutego Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
21/2012 27 lutego Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
20/2012 27 lutego Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
19/2012 23 lutego Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
18/2012 22 lutego Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
17/2012 22 lutego Przegląd ocen ratingowych BGŻ S.A. przez agencję Moody’s .
16/2012 20 lutego Podsumowanie kosztów oferty publicznej – uzupełnienie raportu bieżącego 8/2011 z 3 czerwca 2011 r.
15/2012 20 lutego Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
14/2012 14 lutego Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych BGŻ przesłane przez osobę zobowiązaną
13/2012 10 lutego Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
12/2012 10 lutego Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
11/2012

3 lutego

Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.

10/2012 31 stycznia Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2012
9/2012 27 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
8/2012 20 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
7/2012 19 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
6/2012 17 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
5/2012 13 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
4/2012 13 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
3/2012 12 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
2/2012 3 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
1/2012 3 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.

Nr raportu Data raportu Tytuł raportu
70/2011 27 grudnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
69/2011 19 grudnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ
68/2011 14 grudnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
67/2011 13 grudnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
66/2011 7 grudnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
65/2011 30 listopada Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
64/2011 30 listopada Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
63/2011 28 listopada Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
62/2011 24 listopada Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
61/2011 18 listopada Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
60/2011 16 listopada Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
59/2011 10 listopada Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
58/2011 10 listopada Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
57/2011 3 listopada Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
56/2011 19 października Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
55/2011 19 października Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
54/2011 14 października Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
53/2011 13 października Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
52/2011 12 października Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
51/2011 12 października Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
50/2011 7 października Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
49/2011 5 października Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 r.
48/2011 16 września Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
47/2011 16 września Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
46/2011 1 września Powołanie członka Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
45/2011 31 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
44/2011 15 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
43/2011 19 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
42/2011 19 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
41/2011 17 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
40/2011 10 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
39/2011 10 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
38/2011 5 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
37/2011 5 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
36/2011 3 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
35/2011 3 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
34/2011 29 lipca

Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.

33/2011 29 lipca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
32/2011 27 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
31/2011 27 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
30/2011 27 lipca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
29/2011 22 lipca Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A.
28/2011 21 lipca Powołanie osób nadzorujących
27/2011 21 lipca Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 21 lipca 2011 r.
26/2011 21 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
25/2011 12 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
24/2011 11 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
23/2011 8 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
22/2011 8 lipca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
21/2011 30 czerwca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
20/2011 30 czerwca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
19/2011 30 czerwca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
18/2011 30 czerwca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
17/2011 30 czerwca Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2011
16/2011 30 czerwca Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
15/2011 28 czerwca Zakończenie stabilizacji w związku pierwszą ofertą akcji Banku BGŻ S.A.
14/2011 20 czerwca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
13/2011 17 czerwca Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
12/2011 16 czerwca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
11/2011 15 czerwca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
10/2011 13 czerwca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
9/2011 13 czerwca Zarejestrowanie zmian Statutu Banku BGŻ S.A.
8/2011 3 czerwca Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji Banku BGŻ S.A. serii A i D
7/2011 2 czerwca Zmiana ratingu Banku przez agencję Moody’s w następstwie częściowego zbycia akcji przez Skarb Państwa
6/2011 1 czerwca Zmiana stanu posiadania akcji przez Ministerstwo Skarbu Państwa
5/2011 30 maja Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ
4/2011 26 maja Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW
3/2011 26 maja Asymilacja i rejestracja akcji w KDPW
CG 1/2011 26 maja Informacja w sprawie niestosowania przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2/2011 25 maja Dopuszczenie do obrotu akcji Banku BGŻ i rejestracja w KDPW
1/2011 25 maja Przystąpienie do systemu ESPI
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.