BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty okresowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

W tej sekcji prezentujemy opublikowane przez Bank sprawozdania finansowe. Dodatkowo udostępniamy wybrane dane finansowe w formacie xls oraz prezentacje inwestorskie.

ARCHIWUM - RAPORTY OKRESOWE BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. >> 

Okres Raport Podstawowe dane finansowe Prezentacja dla inwestorów
Roczne

 

Skonsolidowane

 

Jednostkowe

PDF PDF
Za III kwartał PDF PDF
Półroczne

 

 

XLS PDF
Za I kwartał

 

 

XLS PDF

Okres Raport Podstawowe dane finansowe Prezentacja dla inwestorów
Roczne

Skonsolidowane

Jednostkowe

PDF PDF
Za III kwartał PDF PDF
Półroczne PDF PDF
Za I kwartał PDF PDF

Okres Raport Podstawowe dane finansowe Prezentacja dla inwestorów
Roczne

Skonsolidowane

Jednostkowe

PDF PDF
Za III kwartał PDF PDF
Półroczne PDF PDF
Za I kwartał PDF

Okres Raport Podstawowe dane finansowe Prezentacja dla inwestorów
Roczne

Skonsolidowane

Jednostkowe

PDF PDF
Za III kwartał PDF
Półroczne PDF
Za I kwartał PDF PDF

Okres Raport Podstawowe dane finansowe Prezentacja dla inwestorów
Roczne

Skonsolidowane

 

Jednostkowe

PDF PDF
Za III kwartał PDF PDF
Półroczne PDF PDF
Za I kwartał
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.