BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Wartość księgowa netto i zobowiązania Emitenta

Wartość księgowa netto na 31 maja 1999 roku, liczona jako fundusze własne Banku z uwzględnieniem niepodzielonego zysku netto za 1998 rok w kwocie 18.642 tys. złotych oraz zysku netto za pierwsze pięć miesięcy 1999 roku w kwocie 9.263 tys. złotych, wynosi 140.895 tys. złotych.

Zobowiązania Emitenta na 31 maja 1999 roku, liczone jako pasywa razem pomniejszone o fundusze Banku na 31 maja 1999 roku, uwzględniające niepodzielony zysk netto za 1998 rok w kwocie 18.642 tys. złotych oraz za pierwsze pięć miesięcy 1999 roku w kwocie 9.263 tys. złotych, wynoszą 1.294.828 tys. złotych.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.