BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Stopień obniżenia wartości księgowej netto na akcję dla nowych nabywców

Cena emisyjna Akcji została ustalona w przedziale od 36,00 do 42,00 złotych. Będzie ona wyznaczona przez Zarząd PPABanku S.A. najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia subskrypcji.

Poniższe wyliczenia stopnia obniżenia wartości księgowej netto na jedna Akcję zostały dokonane według stanu bilansowego na 31 grudnia 1998 roku.

  złote
Cena emisyjna jednej akcji minimalna 36,00
maksymalna 42,00
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją   17,28
Wzrost wartości księgowej netto na jedną akcję w wyniku emisji minimalny 1,71
maksymalny 2,25
Wartość księgowa netto na jedną akcję po emisji (pro forma) minimalna 18,99
maksymalna 19,53
Obniżenie wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję minimalne 17,01
maksymalne 22,47

Powyższe obliczenia nie uwzględniają zysku netto wypracowanego w okresie od 31 grudnia 1998 roku do dnia emisji.

  Nabyte akcje Łączny wkład pieniężny do kapitału spółki Średnia cena zapłacona za jedną akcję
ilość % wartość (PLN) % (PLN)
Dotychczasowi Akcjonariusze 7 615 000 91% 81 345 876 min. 75%
maks. 72%
10,68
Nowi nabywcy 761 500 9% min. 27 414 000 25% 36,00
maks. 31 983 000 28% 42,00
Razem 8 376 500 100% min. 108 759 876 100% 12,98
maks. 113 328 876 100% 13,52

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.