BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Rating

Żadna wyspecjalizowana międzynarodowa instytucja nie przyznała Bankowi oceny ratingowej.

Według "Rzeczpospolitej" z dnia 6 maja 1999 roku, Bank zajął 380 miejsce na liście największych polskich przedsiębiorstw. Jako kryterium klasyfikacji brano dochody z całokształtu działalności. Wśród banków, na tej samej liście, Bank uplasował się na trzydziestej pozycji. Analogiczny ranking "Gazety Bankowej" klasyfikuje Bank na 295 pozycji wśród największych polskich przedsiębiorstw, natomiast wśród banków na 22 miejscu. Należy jednak pamiętać o samym charakterze tejże listy, która jest dobrowolna i ma służyć jedynie jako orientacyjne źródło informacji.

Ponadto, w rankingu Gazety Bankowej "Najlepsze banki '99", PPABank S.A. zajął 9 pozycję. Głównym kryterium oceny w tym rankingu były wskaźniki finansowe banków (dynamika funduszy własnych, kredytów, depozytów i zysku netto), jakość portfela kredytowego, efektywność (m.in. ROA, ROE) i inne.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.