BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport miesięczny za luty 1999

Kraków, dnia 12.03.1999 r.

Zgodnie z §46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163 poz. 1160), Zarząd Spółki Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. podaje do publicznej wiadomości raport miesięczny za 2. miesiąc 1999 roku.

Dane w tys. zł

  rok poprzedni rok bieżący
miesiąc luty 1998 okres od 01.01.1998 do 28.02.1998 narastająco miesiąc luty 1999 okres od 01.01.1999 do 28.02.1999 narastająco
Przychody z tytułu odsetek 8400 17339 11109 23622
Wynik na działalności bankowej 5561 11826 8516 17086
Zysk (strata) brutto 1287 3371 1931 4998
Zysk (strata) netto 1005 2357 1314 3433

Podpis osoby reprezentującej Spółkę
Marek Kulczycki
Prezes Zarządu
Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości banku
Thomas C. Cianfrani
Dyrektor Finansowy
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.