BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 31/1999

Kraków, 16 sierpnia 1999

Zgoda na nabycie akcji PPABanku SA

Zgodnie z Art. 81 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 754) - Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. podaje do wiadomości, że został poinformowany przez przedstawicieli akcjonariusza, że Fortis Bank SA z siedzibą w Brukseli, posiadający obecnie 740.000 akcji PPABanku SA, uprawniających do wykonywania 9,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na nabycie akcji PPABanku SA, uprawniających do wykonywania ponad 66% głosów, nie więcej niż 75% głosów, podczas WZA.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.