BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 59/1999

Kraków, 16 grudnia 1999

Zgodnie z §4 ust.1 pkt. 28 oraz 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA informuje, że w dniu dzisiejszym przedstawiciele Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości - Panowie Dariusz Prończuk, Stephen Seamans, Juliusz Sikora, a także Pan Arkadiusz Krężel, reprezentujący Agencję Rozwoju Przemysłu SA, złożyli rezygnacje z funkcji członków Rady Nadzorczej Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA. Odchodzący członkowie Rady otrzymali podziękowania za ich szczególny wkład pracy w rozwój PPABanku SA.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej są następstwem przejęcia pakietu kontrolnego akcji PPABanku SA przez Fortis Bank z siedzibą w Brukseli.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru nowych członków Rady. Natomiast nowymi członkami Rady zostali przedstawiciele belgijskiego akcjonariusza:

  1. Pani Kathleen Steel, lat 53, pełniąca funkcję Dyrektora ds. Informacji i Komunikacji w Fortis Bank,
  2. Pan Werner Claes, lat 35, pełniący funkcję Dyrektora Departamentu Kredytów Międzynarodowych w Fortis Bank,
  3. Pan Paul Dor, lat 52, pełniący funkcję Dyrektora Generalnego Business Line MEC - Network Outside Benelux w Fortis Bank.
  4. Pan Roland Saintrond, lat 51, pełniący funkcję Dyrektora ds. marketingu i ubezpieczeń segmentu klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw w Fortis Bank.

W jej składzie pozostają nadal Pan Joseph Conti jako Przewodniczący, Pan Luc Delvaux Wiceprzewodniczący, Pan Antoni Potocki, Wiceprzewodniczący oraz Pan Zbigniew Dresler.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.