BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 58/1999

Kraków, 15 grudnia 1999

PPABank SA wobec "Problemu roku 2000"

Zgodnie z Art. 81 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 754) - oraz w odpowiedzi na pismo z KPWiG (DSP2-456-2900/99) dotyczące "Problemu roku 2000", Zarząd podaje do wiadomości stanowisko Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA odnośnie poniższych kwestii:

 1. Czy systemy komputerowe wykorzystywane przez Spółkę zostały przygotowane do uniknięcia zagrożeń wynikających z "Problemu roku 2000"?
  Przygotowania informatyczne wszystkich systemów komputerowych wykorzystywanych w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku SA, mające na celu uniknięcie zagrożeń wynikających z "Problemu roku 2000" zostały ostatecznie zamknięte do końca czerwca br.
 2. Czy wszystkie systemy komputerowe Spółki zostały przetestowane z punktu widzenia zagrożeń wynikających z "Problemu roku 2000"?
  Zostały przeprowadzone wewnętrzne testy wszystkich systemów komputerowych w PPABanku SA z punktu widzenia zagrożeń wynikających z "Problemu roku 2000". Ponadto Bank uczestniczył w testach zewnętrznych organizowanych przez KIR, NBP, KDPW, SWIFT, KPWiG. Wszystkie testy Bank przeszedł pomyślnie.
 3. Czy istnieją w Spółce systemy komputerowe, które zostaną przystosowane do "Problemu roku 2000" po dniu 01.01.2000 r.? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie tych systemów i określenie daty ich przystosowania do "Problemu roku 2000".
  Od 30 czerwca br. nie ma w Banku systemów komputerowych, które nie byłyby przystosowane do roku 2000.
 4. Proszę o określenie kosztów poniesionych przez Spółkę na dostosowanie systemu komputerowego Spółki do "Problemu roku 2000".
  Koszty poniesione przez PPABank SA na dostosowanie systemu komputerowego do "Problemu roku 2000" wyniosły 4,2 mln PLN w 1998 r., 1,7 mln PLN w 1999 r. (kwoty bez podatku VAT).
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.