BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 48/1999

Kraków, 2 listopada 1999

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz.754) Zarząd PPABanku S.A. podaje do wiadomości, że wprowadza następującą zmianę do treści Prospektu Emisyjnego Pierwszego Polsko - Amerykańskiego Banku S.A. sporządzonego na dzień 31 sierpnia 1999 roku i przedstawionego KPWiG dnia 11 października 1999 roku jako załącznik do zawiadomienia o emisji akcji serii I, którego skrót został opublikowany w dziennikach Rzeczpospolita z dn. 25.10.99 r. oraz Gazecie Giełdy "Parkiet" z dn. 26.10.99 r.:

W rozdziale 1 Podsumowanie i czynniki ryzyka, pkt. 1.4 Nowe produkty Banku, brzmienie ostatniego akapitu zmienia się w następujący sposób:
było:

  • "Zarządzanie portfelami papierów wartościowych. Usługa skierowana dla osób indywidualnych pragnących inwestować swoje środki na rynku kapitałowym. Bank w współpracy z Pioneer Polski Dom Maklerski S.A. oferuje usługi funduszu powierniczego. Klientowi oferowane są następujące warianty inwestowania:..."

jest:

  • "Sprzedaż usług Pioneer Polskiego Domu Maklerskiego S.A.. związanych z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych. Usługi te skierowane są do osób indywidualnych, pragnących inwestować swoje środki na rynku kapitałowym. Klientowi oferuje się następujące warianty inwestowania:..."
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.