BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 1/2000

Kraków, 4 stycznia 2000

Zgodnie z Art. 81 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 754) - oraz w odpowiedzi na ankietę KPWiG dotyczącą "Problemu roku 2000", Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA podaje do wiadomości stanowisko odnośnie następujących kwestii:

 1. Czy Spółka zaobserwowała w wykorzystywanych przez siebie sprzęcie informatycznym, komputerach i oprogramowaniu problemy związane z kwestią tzw. problemu roku 2000?
  NIE
 2. Czy awaria tych systemów może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie spółki?
  nie dotyczy: patrz pkt 1
 3. Jaki jest przewidywany termin usunięcia awarii?
  nie dotyczy: patrz pkt 1
 4. Jakie są przewidywane szacunkowe koszty usunięcia awarii?
  nie dotyczy: patrz pkt 1
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.