BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 29/2000

15 grudnia 2000

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 31 RRM GPW Zarząd Fortis Banku Polska SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza zatwierdziła przedstawiony przez Zarząd projekt planu finansowego na 2001 rok, zgodnie z którym planowany zysk netto w roku przyszłym wyniesie 55 mln zł, co oznacza wzrost o 139% w stosunku do skorygowanego we wrześniu planu na 2000 rok.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.