BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 15/2000

Kraków, 16 czerwca 2000 r.

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 29 RRM GPW Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu wczorajszym, powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję, trwającą 3 lata.

Nowym Przewodniczącym Rady został Pan Sjoerd van Keulen, 53 lata, przedstawiciel Fortis Bank, głównego akcjonariusza Banku. Pan van Keulen pełni funkcję członka Zarządu Fortis Banku i jest odpowiedzialny za działalność linii biznesowej Information Banking zajmującej się kompleksową obsługą transakcji na rynku finansowym związanych m.in. z zarządzaniem aktywami, rynkiem papierów wartościowych i derywatów, obsługą fuzji i przejęć. Studiował nauki polityczne oraz administrację rządową i publiczną na Uniwersytecie w Amsterdamie. W latach 1981- 1994 pracował w Pierson, Heldring & Pierson NV. Po fuzji z Mees & Hope, został managerem w firmie, która kilka lat później zmieniła nazwę na MeesPierson Information Bank. W 1997 r. został Dyrektorem Zarządzającym MeesPierson, wchodzącego w skład Grupy Fortis.

W Radzie Nadzorczej pozostają: Luc Delvaux (Wiceprzewodniczący), Kathleen Steel, Werner Claes, Paul Dor, Roland Saintrond, reprezentujący Fortis Bank oraz pan Antoni Potocki (Wiceprzewodniczący) i Zbigniew Dresler - przedstawiciele polskich drobnych akcjonariuszy.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.