BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 30/2000

15 grudnia 2000

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 29 oraz §42 RRM GPW Fortis Bank Polska SA informuje, że na posiedzeniu w dniu 15 grudnia br. Rada Nadzorcza podjęła decyzje o następujących zmianach w Zarządzie Banku:

 1. Na stanowisko Prezesa Zarządu Banku powołała z dn. 15 grudnia 2000 r. Jean-Marie De Baerdemaeker pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Bankowego. Jean-Marie De Baerdemaeker dotychczas piastował stanowisko Wiceprezesa Wykonawczego Zarządu Banku.
  Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że wiedza i doświadczenie Jean-Marie De Baerdemaeker są rękojmią wzorowego zarządzania bankiem, z poszanowaniem interesów klientów i akcjonariuszy.
  Jean-Marie De Baerdemaeker, lat 54, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne.
  Od 1981 roku związany z Generale Bank (obecnie Fortis Bank), pracował kolejno: w krajowej sieci detalicznej, w departamencie ds. kontaktów międzynarodowych, następnie jako dyrektor naczelny na Europę Północną i Zachodnią w dziale Banków Korespondentów, ostatnio na stanowisku zastępcy dyrektora generalnego Departamentu ds. Kontaktów Międzynarodowych Fortis Banku w Brukseli. Od października 1999 r. zajmował stanowisko Wiceprezesa Wykonawczego Zarządu Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA, a po zmianie nazwy w lipcu 2000 r. Fortis Banku Polska SA.
 2. Przychylając się do wniosku Pana Marka Kulczyckiego, Rada odwołała go z dn. 15 grudnia 2000 r. ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku, powierzając mu jednocześnie stanowisko Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku. Pan Marek Kulczycki będzie reprezentował interesy grupy Fortis w naszym kraju jako dyrektor generalny na Polskę.
  Marek Kulczycki, lat 52, doktor nauk ekonomicznych.
  Od 1 kwietnia 1995 r. Prezes Zarządu Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA, a po zmianie nazwy w lipcu 2000 r. Fortis Banku Polska SA.
  W latach 1980-1986 pracował w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) w Wiedniu. Brał udział w opracowywaniu projektów przemysłowych dla krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej. W latach 1987-1991 był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. W tym czasie zajmował się współpracą gospodarczą Polski z krajami OECD. W 1991 r. został mianowany Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. W maju 1992 r. rozpoczął pracę w Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości, gdzie kierował programem pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Trzy lata później został prezesem Zarządu PPABanku.
 3. Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku powołała z dn. 1 stycznia 2001 r. André Van Brussel.
  André Van Brussel, lat 52, posiada wykształcenie wyższe prawnicze.
  Od 1969 r. związany z Generale Bank (obecnie Fortis Bank). Zajmował się pionami biznesowymi IPS (małe przedsiębiorstwa i klienci indywidualni) oraz ME (średnie przedsiębiorstwa). W latach 1978 -1981 był radcą prawnym w European Credit Bank oraz European-Arab Bank w Brukseli. W latach 1981-1999 zajmował stanowiska kierownicze w sieci oddziałów oraz centrali Generale Bank, kolejno w Mediolanie, Kolonii i Brukseli. Do jego obowiązków należało między innymi zarządzanie operacjami finansowymi, reorganizacja kanałów dystrybucji, technik sprzedaży produktów bankowych, zarządzanie departamentami administracyjnymi i operacyjnymi oraz Departamentem ds. Międzynarodowych.
  Od 1999 roku jest dyrektorem operacyjnym oddziałów banku i centrów obsługi klientów we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii i Portugalii. Jako dyrektor operacyjny oddziałów banku i centrów obsługi klientów odpowiada za zarządzanie projektami restrukturyzacyjnymi mającymi na celu usprawnienia bankowych procesów operacyjnych. Przy współpracy specjalistów z dziedziny informatyki koordynuje, ocenia i wdraża projekty zmierzające do unowocześnienia systemów informatycznych w oddziałach Fortis Banku na terenie Europy.
  W Fortis Banku Polska SA André Van Brussel obejmie funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

Ponadto w Zarządzie Fortis Banku Polska SA zasiadają: Thomas C. Cianfrani, Wiceprezes; Jean-Luc Deguel, Wiceprezes; Leszek Niemycki, Wiceprezes; Gilles Polet, Wiceprezes.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.