BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 26/2001

21 grudnia 2001

Zgodnie z §4 ust.1 pkt. 28), 29) oraz §33 i §34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2001 r. podjęła następujące decyzje dotyczące zmian w składzie Zarządu Banku:

1. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację złożoną przez Pana Marka Kulczyckiego, Pierwszego Wiceprezesa Zarządu i dyrektora generalnego (country manager) Fortis Banku na Polskę z pełnionych funkcji w Zarządzie Banku z dniem 31 grudnia br. Pan Marek Kulczycki zamierza podjąć obowiązki w innej instytucji spoza grupy Fortis.

Marek Kulczycki (53 lata) podjął obowiązki Prezesa Zarządu w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku w roku 1995 i pełnił tę funkcję nadal po przejęciu PPABanku przez Fortis Bank. Od roku 2000 do chwili rezygnacji pełnił funkcję dyrektora generalnego na Polskę i Pierwszego Wiceprezesa Zarządu. Pan Kulczycki jest jednym z architektów PPABanku i Fortis Banku w Polsce.

2. Rada Nadzorcza postanowiła powołać nowego Prezesa Zarządu Banku w osobie Pana Ronalda F. E. Richardsona, obecnie Dyrektora Zarządzającego Fortis Lease NV w Belgii oraz Prezesa Zarządu Fortis Lease Polska Sp. z o.o. Nominacja wejdzie w życie we wrześniu 2002, pod warunkiem uzyskania wszelkich koniecznych pozwoleń od władz polskich, kiedy to jednocześnie wygasa kontrakt zawarty z obecnym Prezesem Panem Jean-Marie De Baerdemaeker'em.

3. Dla zapewnienia sprawnego przeprowadzenia zmian, Rada powołała Pana Ronalda F. E. Richardsona w skład Zarządu na stanowisko Pierwszego Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 lutego 2002 r.

Ronnie Richardson (50 lat), jest absolwentem wydziału ekonomicznego Uniwersytetu w Antwerpii, który ukończył w 1972 r. Z Fortis Bankiem (wówczas jeszcze Generale Bankiem) związany jest od 1974 r. Karierę rozpoczynał od stanowiska kierownika oddziału, następnie dyrektora regionu. Zdobywał doświadczenie pełniąc kluczowe funkcje m.in. w Departamencie Kredytów. Od 1991 r. stoi na czele Fortis Lease NV (dawniej Eurolease NV). Pan Richardson zasiada we władzach spółek leasingowych wchodzących w skład Grupy Fortis, w tym pełni funkcje m.in. Prezesa Zarządu Fortis Lease Polska Sp. z o.o., Przewodniczącego Fortis Lease CT, FMN Lease Belgium, Fortis Lease France i Fortis Lease Netherlands, jak również członka zarządu w Eurolease-Factor SA (Luxemburg), Eurolease UK oraz Alphacredit.

Informacja dla prasy

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.