BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 6/2001

25 kwietnia 2001

Zgodnie z §41 RRM Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 kwietnia 2001 r. złożył do GPW wniosek o wprowadzenie do obrotu 5.025.900 Praw Do Akcji zwykłych na okaziciela serii J zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLPPAB000193. Proponowana data pierwszego notowania PDA to 27 kwietnia 2001 r.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.