BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 1/2001

11 stycznia 2001

Zgodnie z § 47 RRM GPW Zarząd Fortis Bank Polska SA podaje do wiadomości stałe terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2001 roku:

Rodzaj raportu Termin
Kwartalne
(SAB-Q)
IV kwartał 2000 12 lutego 2001
I kwartał 2001 30 kwietnia 2001
II kwartał 2001 31 lipca 2001
III kwartał 2001 31 października 2001
IV kwartał 2001 12 lutego 2002
Półrocze 2001 (SAB-PR) 28 września 2001
Raport roczny 2000 (SAB-R) 10 kwietnia 2001
Raport roczny 2001 (SAB-R) 10 kwietnia 2002

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.