BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Stephane Rodes

wiceprezes Zarządu Banku, obszar Bankowości Korporacyjnej

Absolwent École Supérieure de Commerce La Rochelle. Ponadto, uzyskał dyplom Master Business Administration w Szkole Zarządzania w Rotterdamie (Rotterdam School of Management) Uniwersytetu Erasmusa w Holandii.

Od początku swojej kariery zawodowej, tj. od 1993 r., związany jest z Grupą BNP Paribas, początkowo jako analityk kredytowy BNP-Dresdner Bank w Budapeszcie (w latach 1993-1994), następnie opiekun klienta we Francji (w latach 1996-1998) oraz oficer kredytowy w Departamencie Zarządzania Ryzykiem CIB (Dużych Przedsiębiorstw i Bankowości Inwestycyjnej) w BNP Paribas w Paryżu (w latach 1998-2000). W latach 2000-2004 został delegowany przez BNP Paribas w celu oceny ryzyka kredytowego i obsługi międzynarodowych klientów francuskich w Dresdner Bank AG w Düsseldorfie i we Frankfurcie nad Menem. W latach 2004-2006 zajmował stanowisko dyrektora Biura Międzynarodowej Obsługi Klientów w BNP Paribas Abu Dhabi. W latach 2006-2010 pełnił funkcję dyrektora Pionu Bankowości Korporacyjnej w BNP Paribas w Moskwie. Od lipca 2010 r. pełnił funkcję członka Zarządu BNP Paribas Banku Polska oraz dyrektora linii biznesowej Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej.

Stephane Rodes pełni ponadto funkcję:

  • Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Factor od 2012 r. 
  • Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Fortis Lease Polska od 2011 r.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.