BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Materiały prezentowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Banku Polska SA i Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA za rok 2011:

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy BNP Paribas Banku Polska SA i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BNP Paribas Banku Polska SA za 2011:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2011
Proponowana treść Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA
CV nowych kandydatów do Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA
Opinia Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii N oraz przedstawiająca sposób ustalenia ich ceny emisyjnej

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.