BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 21 lutego 2008 r.

Zarząd Fortis Banku Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6421, NIP 676-007-83-01, posiadającego kapitał zakładowy w wysokości 503.135.400,00 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 lutego 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godz. 14:00 w Warszawie przy ul. Suwak 3.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

  1. otwarcie posiedzenia
  2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie porządku obrad
  4. wybór Sekretarza NWZA
  5. powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku
  6. powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
  7. powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
  8. rozpatrzenie wdrożenia “ Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w Fortis Bank Polska SA
  9. wolne wnioski,
  10. zamknięcie obrad

Kandydaci na Członka Rady Nadzorczej:

Marc Luet

Absolwent ekonomii Universytetu Panthéon Sorbonne oraz Instytutu d’Etudes Politiques de Paris, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem Tuck School of Management w Dartmouth College (1991). Karierę bankową rozpoczął w Midland Bank (obecnie HSBC) w 1988r. W latach 1996-2001 zajmował stanowiska kierownicze w różnych departamentach Citibanku (głównie Retail Banking), m.in. w Belgii, Francji, Kanadzie, na Węgrzech. W latach 2001-2002 pełnił funkcję CEO Citibank SA/NV. W 2003r., po odejściu z Citibank, został Prezesem Zarządu największego w Europie, wyłącznie internetowego banku – Egg Banking PLC. Od 2005 roku w Grupie Fortis, jako Dyrektor Fortis Retail International, nadzoruje działalność Consumer Finance w ośmiu państwach. Jest członkiem Fortis Business Executive Committee.

Lucas Willemyns

Absolwent socjologii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. Karierę zawodową rozpoczął w 1974r. W sektorze bankowym pracuje od 1982r., kiedy rozpoczął pracę w Grupie Fortis, m.in. w działach komunikacji wewnętrznej, HR, Sekretariacie Generalnym. W latach 1995-1998 był Dyrektorem Regionalnym, a w roku 1998 objął funkcję Sekretarza Generalnego, którą pełnił do 2001r. W latach 2001-2007 pracował jako CEO Country Manager w Fortis Bank France. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Generalnego linii biznesowej Merchant & Private Banking w Fortis Bank Belgium.

Projekty uchwał na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.02.2008 r.
[PDF, 90 KB]

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.