BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 25 września 2008 r.

Zarząd Fortis Banku Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6421, NIP 676-007-83-01, posiadającego kapitał zakładowy w wysokości 503.135.400,00 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 września 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godz. 14:00 w Warszawie przy ul. Suwak 3.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Sekretarza NWZA.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  6. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej:

Chris Norris, lat 51, absolwent filologii angielskiej i filozofii Uniwersytetu Australijskiego. Studiował również wycenę nieruchomości i marketing (mailing bezpośredni). W latach 1975-1984 pracował dla największej australijskiej firmy developerskiej A V Jennings. W sektorze bankowym pracuje od roku 1985, kiedy to związał się z Citibankiem. W latach 1986-1996 kierował departamentem małych i średnich przedsiębiorstw w Australii, wydziałem kredytów samochodowych w Australii oraz pionem bankowości konsumenckiej w Nowej Zelandii. W roku 1993 objął funkcję dyrektora ds. ryzyka w pionie bankowości konsumenckiej, którą pełnił do roku 1996. W latach 1996-2007 pracował dla ABN AMRO jako dyrektor zarządzania ryzykiem kredytowym w pionie bankowości konsumenckiej. Od 2007 związany jest z grupą Fortis jako dyrektor ds. ryzyka w pionie Retail Banking, będąc odpowiedzialnym za wszystkie rodzaje ryzyka związane z linią bankowości detalicznej i dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekty uchwał na NWZ w dniu 25 września 2008 r. [PDF, 56 KB]
Pytania i odpowiedzi

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.