BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Władze banku

zarząd banku
Frederic Amoudru prezes zarządu
Jan Bujak pierwszy wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy
Jaromir Pelczarski wiceprezes zarządu, operacje i wsparcie biznesu
Michel Thebault wiceprezes zarządu, linia biznesowa personal finance
Wojciech Kembłowski członek zarządu, ryzyko
Marta Oracz członek zarządu, kapitał ludzki
Adam Parfiniewicz członek zarządu, bankowość detaliczna
Stephane Rodes członek zarządu, bankowość korporacyjna i transakcyjna

 

Frederic AmoudruFrederic Amoudru
prezes zarządu

Absolwent Instytutu Studiów Politycznych w Paryżu (Institut d’Etudes Politiques de Paris) oraz Instytutu Zarządzania Przedsiębiorstwem na Sorbonie (Institut d’Administration des Entreprises, Sorbona).
Karierę zawodową rozpoczął jako attaché Ambasady Francuskiej w Gabonie w 1983 roku. Od 1984 związany jest z bankowością, a od maja 1987 z grupą Paribas, gdzie zaczynał jako dyrektor na region Azji Południowej i Afryki w Crédit du Nord w Paryżu. W 1989 roku objął w Londynie stanowisko dyrektora ds. międzynarodowych klientów korporacyjnych, które następnie zajmował w 1992 roku w Paribas Singapur. W roku 1995 został dyrektorem ds. korporacji międzynarodowych i finansowania strukturyzowanego w Paribas Singapur, a następnie w 1997 roku – dyrektorem tamtejszego departamentu restrukturyzacji i windykacji, zajmując to stanowisko również po fuzji z BNP Paribas w 2000 roku.
W maju 2003 został mianowany dyrektorem obszaru BNP Paribas na Indie. W październiku 2009 roku objął stanowisko dyrektora generalnego grupy BNP Paribas na Polskę. Od lipca 2010 roku pełni funkcję prezesa Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA.
Frédéric Amoudru pełni ponadto funkcję:

 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej TFI BNP Paribas Polska SA od grudnia 2010 roku;
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fortis Lease Polska Sp. z o.o. od 2011 do czerwca 2014;
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Factor Sp. z o.o. od 2013 roku;
 • Członka Rady Nadzorczej Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. od 2013 roku;
 • Członka Zarządu BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o. od 2010 roku;
 • Od 2009 roku zasiada w radzie Fundacji BNP Paribas w Polsce.

Jan Bujak Jan Bujak
pierwszy wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Edukację prawniczą kontynuował na aplikacji sędziowskiej oraz pozytywnie złożył egzamin sędziowski. Uzyskał dyplom Executive MBA École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu.
Od początku kariery zawodowej, tj. od 1992 roku, związany jest z BNP Paribas Bankiem Polska SA (dawniej Pierwszym Polsko-Amerykańskim Bankiem SA, a następnie Fortis Bankiem Polska SA), między innymi jako kierownik Zespołu Operacji Zagranicznych (w latach 1992-1994), dyrektor Departamentu Rozliczeń (w latach 1994-1995), zastępca Dyrektora Finansowego i dyrektor Departamentu Rachunkowości (w latach 1995-2001) oraz Dyrektor Departamentu Finansów i Kontrolingu (w latach 2001-2003).
W Zarządzie Banku zasiada od kwietnia 2003 roku, pełniąc równocześnie funkcję dyrektora finansowego. W latach 2005-2007 był prezesem Zarządu, a od grudnia 2007, jako pierwszy wiceprezes Zarządu i dyrektor finansowy, nadzoruje obszar prawa i finansów.
Jan Bujak pełni ponadto funkcję:

 • Od 2000 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej TFI BNP Paribas Polska SA (od 2005 do 2010 roku przewodniczącego Rady Nadzorczej);
 • Członka Rady Nadzorczej Fortis Lease Polska Sp. z o.o. w likwidacji od lipca 2014;
 • Od 2011 roku pełni funkcję członka rady Fundacji BNP Paribas w Polsce.

Jaromir Pelczarski Jaromir Pelczarski
wiceprezes zarządu, operacje i wsparcie biznesu

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył szkolenia z zakresu informatyki i zarządzania, a także studia podyplomowe w zakresie bankowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a następnie uzyskał dyplom Executive MBA École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu.
Karierę zawodową rozpoczynał w 1992 roku w FX Applied Computer Technology Ltd. sp. z o.o. Od 1994 roku związany jest z BNP Paribas Bankiem Polska SA (dawniej Pierwszym Polsko-Amerykańskim Bankiem SA, a następnie Fortis Bankiem Polska SA), początkowo jako specjalista, następnie starszy specjalista ds. informatycznych, zaś w latach 1995-2001 Dyrektor Departamentu Informatyki. Od 2001 do 2003 jako Dyrektor ds. Systemów Informatycznych, Administracji i Bezpieczeństwa nadzorował jednostki odpowiedzialne za zarządzanie systemami informatycznymi, administrację, bezpieczeństwo, inwestycje i zakupy. W latach 2007-2009 pełnił funkcję członka rady nadzorczej Dominet Bank.
Od maja 2003 roku wiceprezes Zarządu, dyrektor obszaru operacji i wsparcia biznesu Banku.

Michel ThebaultMichel Thebault
wiceprezes zarządu, linia biznesowa personal finance

Uzyskał dyplom inżyniera nauk agronomicznych w École Supérieure d’Agriculture de Toulouse, magisterium z zakresu biznesu i administracji na Uniwersytecie w Tuluzie oraz diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF).
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 1995 roku jako menedżer domu towarowego Darty. W latach 1998-2000 pełnił funkcję dyrektora sprzedaży w regionie południowo-wschodnim sieci LIDL. Od 2000 roku związany jest z Grupą BNP Paribas, gdzie początkowo zajmował stanowisko dyrektora regionalnego w Union de Crédit pour le Bâtiment, podmiocie z Grupy BNP Paribas specjalizującym się w obsłudze kredytów hipotecznych we Francji, gdzie odpowiedzialny był kolejno za regiony Midi Pyrénées i Provence-Alpes. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego TEB UCB, tureckiego banku hipotecznego Grupy BNP Paribas, zaś w latach 2007-2008 był członkiem rady nadzorczej TEB UCB.
W Polsce od 2008 roku organizował działalność linii biznesowej Personal Finance.
Od września 2009 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu, nadzorując obszar Personal Finance.

Wojciech KembłowskiWojciech Kembłowski
członek zarządu, ryzyko

Absolwent ekonomii na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył szkolenia z zakresu zarządzania organizowane m.in. przez Harvard Business School oraz szkolenia dla kadry kierowniczej przygotowane przez Raiffeisen Bank International AG.
Na początku swojej kariery zawodowej (w latach 1993-1997) związany był z CSBI S.A. w grupie Sygnity S.A., gdzie pełnił funkcję kierownika Analiz w Departamencie Finansowym. Następnie pracował w Raiffeisen Bank Polska S.A., początkowo jako analityk finansowy i opiekun klienta (w latach 1997-2000), a następnie menedżer ds. zarządzania ryzykiem (w latach 2000-2003). W latach 2003-2008 Dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego Raiffeisen Bank Polska S.A. odpowiedzialny za obszar przedsiębiorstw – korporacje i średnie przedsiębiorstwa, instytucje finansowe. W latach 2008-2011 pełnił funkcję najpierw Dyrektora, a następnie Dyrektora Zarządzającego obszarem ryzyka kredytowego w Raiffeisen Bank Polska S.A.
Z BNP Paribas Bankiem Polska SA związany jest od maja 2011 roku. Pełni funkcję członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego Obszarem Ryzyka (Chief Risk Officer).
Wojciech Kembłowski pełni ponadto funkcję:

 • Członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Factor Sp. z o.o. od 2012 roku.

OraczMarta Oracz
członek zarządu, kapitał ludzki

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Teeside w Wielkiej Brytanii i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, Leadership Academy na Harvard Business Publishing oraz liczne szkolenia z zarządzania kadrami.
Od początku kariery zawodowej, tj. od 1992 roku, związana jest z BNP Paribas Bankiem Polska SA (dawniej Pierwszym Polsko-Amerykańskim Bankiem SA, a następnie Fortis Bankiem Polska SA). Od 1996 roku pełni funkcję dyrektora Obszaru Kapitał Ludzki, w ramach którego zrealizowała szereg kompleksowych projektów. Potwierdzeniem ich efektywności są liczne nagrody dla wyróżniającego się pracodawcy przyznane Bankowi przez prestiżowe instytucje specjalizujące się w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.
Od czerwca 2010 roku pełni funkcję członka Zarządu Banku, odpowiada za Obszar Kapitał Ludzki.
Marta Oracz pełni ponadto funkcję:

 • Od 2006 roku zasiada w Radzie Fundacji BNP Paribas w Polsce, a od kwietnia 2013 roku pełni funkcję przewodniczącej Rady Fundacji.

Adam Parfiniewicz
członek zarządu, obsługa małych przedsiębiorstw i klientów indywidualnych

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w International Team for Company Assistance, następnie zatrudniony jako radca w Departamencie Systemów Bankowych i Instytucji Finansowych Ministerstwa Finansów. W latach 1994-2002 związany z Powszechnym Bankiem Kredytowym S.A. (po fuzji z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A.), między innymi jako kierownik Zespołu Emisji i Gwarancji w Departamencie Inwestycji Kapitałowych, doradca Prezesa w Departamencie Strategii i Marketingu, członek Zespołu ds. Prywatyzacji Banku, Dyrektor Biura Maklerskiego, Dyrektor Zarządzający Obszarem Detalicznym oraz Dyrektor Zarządzający Obszarem Alternatywnych Kanałów Dystrybucji. Pełnił funkcję członka zarządu Commercial Union Polska sp. z o.o. oraz dyrektora Centrum Dystrybucji tej spółki (w latach 2002-2003) oraz prezesa zarządu Polcard S.A. (w latach 2003-2006). W latach 2009-2011 prezes zarządu i szef sprzedaży Expander Advisors sp. z o.o., zaś w latach 2006-2009 związany z Credit Agricole Bank Polska S.A. (dawniej Lukas Bank S.A.) jako wiceprezes zarządu odpowiedzialny za linię bankowości detalicznej oraz sprzedaż w sieci placówek bankowych i consumer finance.
Dodatkowo, zasiadał w radach nadzorczych szeregu spółek kapitałowych.
Od maja 2012 roku zasiada w Zarządzie i zarządza obszarem Bankowości Detalicznej – Obsługa Małych Przedsiębiorstw i Klientów Indywidualnych.
Adam Parfiniewicz pełni ponadto funkcję:

 • Członka Rady Nadzorczej TFI BNP Paribas Polska SA od 2012 roku.

Jean-Luc Deguel Stephane Rodes
członek zarządu, bankowość korporacyjna i transakcyjna

Absolwent École Supérieure de Commerce La Rochelle. Ponadto, uzyskał dyplom Master Business Administration w Szkole Zarządzania w Rotterdamie (Rotterdam School of Management) Uniwersytetu Erasmusa w Holandii.
Od początku swojej kariery zawodowej, tj. od 1993 roku, związany z Grupą BNP Paribas, początkowo jako analityk kredytowy BNP-Dresdner Bank w Budapeszcie (w latach 1993-1994), następnie opiekun klienta we Francji (w latach 1996-1998) oraz oficer kredytowy w Departamencie Zarządzania Ryzykiem CIB (Dużych Przedsiębiorstw i Bankowości Inwestycyjnej) w BNP Paribas w Paryżu (w latach 1998-2000). W latach 2000-2004 delegowany do Dresdner Bank AG, gdzie kolejno w Düsseldorfie i we Frankfurcie nad Menem pełnił funkcję dyrektora Biura Obsługi Klientów Francuskich. W latach 2004-2006 zajmował stanowisko dyrektora Biura Międzynarodowej Obsługi Klientów w BNP Paribas Abu Dhabi. W latach 2006-2010 pełnił funkcję dyrektora Pionu Bankowości Korporacyjnej w BNP Paribas w Moskwie.
Funkcję członka Zarządu oraz stanowisko dyrektora linii biznesowej Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej pełni od lipca 2010 roku.
Stephane Rodes pełni ponadto funkcję:

 • Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Fortis Lease Polska Sp. z o.o. od 2011 do 30 czerwca 2014;
 • Członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Factor Sp. z o.o. od 2012 roku.
 

Na koniec 2014, 2013 i 2012 roku w Zarządzie Banku zasiadała 1 kobieta i 7 mężczyzn.
Na koniec 2011 roku w Zarządzie Banku zasiadała 1 kobieta i 6 mężczyzn.
Na koniec 2010 roku w Zarządzie Banku zasiadała 1 kobieta i 7 mężczyzn.  

rada nadzorcza
Jean-Paul Sabet przewodniczący rady nadzorczej
Jarosław Bauc wiceprzewodniczący rady nadzorczej, niezależny
Filip Dierckx wiceprzewodniczący rady nadzorczej
Monika Bednarek członek rady nadzorczej, niezależny
Jean-Marc Buresi członek rady nadzorczej
Yvan De Cock członek rady nadzorczej
Andrzej Wojtyna członek rady nadzorczej, niezależny

 

Jean-Paul-Sabet przewodniczący rady nadzorczej
Absolwent francuskiej szkoły biznesu Hautes Etudes Commerciale w Paryżu.

Swoją karierę zaczynał w spółkach z grupy Paribas SA. Początkowo pracował między innymi w Departamencie Przemysłowym w Paribas SA oraz departamencie Private Equity. Zasiadał w organach spółek z grupy Paribas SA, pełniąc w latach 1996-1998 funkcję Dyrektora Wykonawczego oraz członka zarządu w Société Centrale d’Investissements SA, a następnie w latach 1998-2003 pełnił funkcję członka zarządu Klépierre SA – spółki specjalizującej się w inwestycjach w nieruchomości komercyjne.
W latach 2004-2006 członek Komitetu Wykonawczego bankowości detalicznej Grupy BNP Paribas we Francji, gdzie odpowiadał za finanse i strategię. Od 2006 roku pracował w Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. we Włoszech, gdzie nadzorował proces integracji tej spółki z Grupą BNP Paribas, a następnie, w latach 2008-2009, pełnił funkcję dyrektora operacyjnego (COO) w tejże spółce.
Od 2010 roku pracuje w obszarze International Retail Banking (IRB), obejmującym bankowość detaliczną Grupy BNP Paribas poza Strefą Euro, a od stycznia 2013 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora IRB, sprawując kontrolę nad strategią i rozwojem tego segmentu.
Nadzoruje między innymi bankowość detaliczną w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Azji, w tym w Turcji. Ponadto, pełni funkcję członka rady nadzorczej L.D.C. SA (od 1988) oraz przewodniczącego rady nadzorczej JSC „Ukrsibbank” (od kwietnia 2013) oraz zasiada w radzie dyrektorów w następujących spółkach: BNP Paribas Yatirimlar Holding A.S. (od 2010, przewodniczący), TEB A.S. (od 2010, wiceprzewodniczący), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (od 2010, członek), TEB Holding A.S. (od 2010 r., członek), BNP Paribas Fortis Yatirimlar Holding A.S. (od 2011 r., członek).
Przewodniczący Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA od 4 kwietnia 2013 roku.
Od września 2014 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Jarosław Bauc wiceprzewodniczący rady nadzorczej, członek niezależny
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Windsor w Ontario w Kanadzie. Odbył staże w London School of Economics oraz w Wirtschafts-Universitat Wien. Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego.
W latach 1982-1991 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1992-1997 pełnił funkcję doradcy i menedżera projektów w Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Był konsultantem Banku Narodowego Estonii (w 1995), a także doradcą USAID w Ministerstwie Finansów Mongolii (w 1996) oraz w Ministerstwie Finansów Rumunii (w 1997) oraz Gruzji (w 2000). W latach 1998-2000 pełnił funkcję Sekretarza Stanu i Pierwszego Zastępcy Ministra Finansów RP. W latach 1998-2000 członek Rady Polityki Pieniężnej. Od 2000 do 2001 roku sprawował funkcję Ministra Finansów RP.
Zasiadał w zarządach szeregu spółek kapitałowych. W szczególności, pełnił funkcję prezesa zarządów Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec-Emerytura S.A. (w latach 2002-2003), Skarbiec Investment Management S.A. (w latach 2004-2005), Skarbiec Asset Management Holding S.A. (w latach 2004-2006) oraz Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w latach 2004-2006). Ponadto, w latach 2006-2007 oraz 2008-2011 pełnił funkcję prezesa zarządu oraz dyrektora generalnego Polkomtel S.A., następnie zaś, do końca marca 2012, pełnił funkcję członka zarządu tejże spółki. W okresie od sierpnia 2013 do grudnia 2013 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu HAWE S.A. Od grudnia 2013 pełni funkcję wiceprezesa zarządu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
W Radzie Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA od 1 lipca 2010 roku, pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady od 30 sierpnia 2010 roku.
Od września 2014 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Filip Dierckx wiceprzewodniczący rady nadzorczej
Absolwent prawa na Uniwersytecie Harvarda oraz na Uniwersytecie w Antwerpii, a także absolwent ekonomii na Katolickim Uniwersytecie w Louven.

Karierę zawodową rozpoczynał jako prawnik w brukselskiej kancelarii prawnej De Bandt, van Hecke & Lagae. W latach 1983-1997 pracował w Generale Bank S.A., gdzie zaczynał jako radca prawny. W latach 1997-1998 był prezesem zarządu Belgolaise Bank S.A.
W latach 1998-2000 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w BNP Paribas Fortis (wtedy Fortis Bank SA/NV), będąc odpowiedzialnym za bankowość detaliczną, bankowość inwestycyjną i rynki finansowe. W 2000 roku został powołany do zarządu Fortis Bank SA/NV, kierując jednocześnie Fortis Merchant Banking.
W styczniu 2008 roku został przewodniczącym Rady Wykonawczej Fortis Bank SA/NV. Od września do listopada 2008 roku pełnił tymczasowo funkcję prezesa Rady Wykonawczej Fortis SA/NV. W maju 2009 roku został powołany na wiceprezesa Rady Wykonawczej i Dyrektora Operacyjnego (COO) Fortis Bank SA/NV.
Od 2000 roku jest prezesem Rady Dyrektorów Grupy SD Worx. Od września 2011 pełni funkcję prezesa Febelfin, organizacji zrzeszającej instytucje finansowe w Belgii. Ponadto, sprawuje funkcję członka Orientation Council Euronext, dyrektora Voka/Vlaams Economisch Verbond, dyrektora Union Wallonne des Entreprises, dyrektora European Banking Federation oraz członka komitetu wykonawczego VBO/FEB, belgijskiego stowarzyszenia pracodawców.
W Radzie Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA od 23 maja 2012, pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady oraz przewodniczącego Komitetu Audytu.

Monika Bednarek członek rady nadzorczej, członek niezależny
Absolwentka biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Biologii Doświadczalnej – Genetyka Procesów Pamięci. Ukończyła seminaria z zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz z finansów na London Business School. Ponadto ukończyła szkolenie z zarządzania finansami w Institut Francais de Gestion oraz program szkoleniowy z zarządzania w Canadian Institute of Management.
Swoją karierę w branży medialnej rozpoczynała w 1992 roku w Biurze Reklamy Radia Zet. Karierę zawodową kontynuowała w grupie kapitałowej Eurozet sp. z o.o., do której należy m.in. RRM Dom Sprzedaży Radia oraz Radio Zet, W latach 1998 –1999 była dyrektorem generalnym Radia ZET , a od 1999 do 2013 była dyrektorem zarządzającym/członkiem zarządu w Grupie Eurozet, w tym od 2001 do grudnia 2013 pełniła funkcję prezesa zarządu Eurozet sp. z o.o.. Od 2005 do 2013 zasiadała również w organach zarządzających szeregu spółek zależnych od Eurozet sp. z o.o. Od 2008 do grudnia 2013 była prezesem zarządu Fundacji Radia ZET. Od grudnia 2013 do lipca 2014 roku pełniła funkcję wiceprezesa rady nadzorczej Eurozet/Lagardere Active Radio International.
Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA) w Polsce. Od 1999 roku do lipca 2014 roku pełniła funkcję wiceprezydenta Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz prezesa Związku Mediów przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Rozwinęła i wdrożyła po raz pierwszy w Polsce nową koncepcję medialnej przestrzeni radiowej. Wraz z innymi mediami stworzyła kampanię reklamową wspierającą 74 rozgłośnie radiowe. Brała również udział, we współpracy z firmą konsultingową Arthur D. Little, w połączeniu Eurozetu i Ad. Point, polskiej spółki medialnej, której 100% udziałów zakupiła Grupa Eurozet.
W Radzie Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA od 1 lipca 2010 roku.

Jean-Marc Buresi członek rady nadzorczej
Absolwent szkoły biznesu Hautes Etudes Commerciale, HEC w Paryżu.
Rozpoczął swoją karierę zawodową w Dziale Finansów i Marketingu koncernu Total. Odpowiadał tam za rozwój sprzedaży dla Działu Dystrybucji Międzynarodowej, a także przeprowadził odnowienie sieci stacji benzynowych w Europie i wdrożenie programu lojalnościowego kart Fidelity. Następnie został Dyrektorem Zarządzającym międzynarodowej grupy konsultingowej, zajmującej się w szczególności rozwojem sieci bankowych.
Potem objął stanowisko kierownika Działu Marketingu i Sprzedaży odpowiedzialnego także za współpracę międzynarodową w firmie Française des Jeux, która jest francuskim operatorem gier losowych. Przygotował i wprowadził kilka gier losowych takich jak EuroMillions w 2004 roku w 9 krajach europejskich oraz kanał gier on-line.
Od roku 2007 związany jest z Grupą BNP Paribas. W latach 2009-2013 odpowiadał za Dział Sprzedaży i Marketingu w BNP Paribas Personal Finance, a obecnie pełni następujące funkcje:

 • dyrektora wykonawczego (CEO) Personal Finance Inside (Francja);
 • przewodniczącego rady nadzorczej TEB CETELEM (Turcja);
 • członka rady BMCI CREDIT CONSO (Maroko);
 • członka komitetu zarządzającego banku konsumenckiego BANK OF NANJING (Chiny).

W Radzie Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska SA od 7 kwietnia 2014 roku.

Yvan De Cock członek rady nadzorczej
Absolwent prawa Uniwersytetu w Leuven oraz finansów i rachunkowości Instytutu Ekonomicznego EHSAL Management School w Brukseli. Ponadto ukończył program zarządzania European Centre for Executive Development w Fontainebleau.
Karierę zawodową rozpoczął w 1978 roku jako prawnik w kancelarii prawnej Winderickx w Brukseli, w latach 1982-1984 zajmował stanowisko doradcy prawnego belgijskiej agencji finansowania eksportu Nationale Delcrederedienst. Od roku 1984 związany z Generale Bank SA, gdzie pracował w Departamentach Finansowania Eksportu i Projektów, Finansowania Handlu oraz Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.
Po przejęciu Generale Banku przez Fortis Bank SA/NV był Dyrektorem Generalnym Bankowości Korporacyjnej w Fortis SA/NV (1999-2002). W 2002 roku został prezesem zarządu (CEO) Fortis Banku w Wielkiej Brytanii a następnie, w latach 2006-2011, pełnił tę funkcję również w Fortis Banku w Turcji.
W 2011 roku objął stanowisko członka Komitetu Wykonawczego oraz Dyrektora Bankowości Korporacyjnej i Sektora Publicznego w BNP Paribas Fortis. Od 2011 roku pełni również funkcję przewodniczącego rady dyrektorów BNP Paribas Fortis Factor NV oraz członka rady dyrektorów Fortis Private Equity Belgium NV oraz TEB A.S. Ponadto, od maja 2013 roku pełni funkcję członka rady dyrektorów w spółkach BNP Paribas Yatirimlar Holding A.S. oraz BNP Paribas Fortis Yatirimlar Holding A.S.
W Radzie Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA od 4 kwietnia 2013 roku.

Andrzej Wojtyna członek rady nadzorczej, członek niezależny
Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (funkcjonującej następnie jako Akademia Ekonomiczna w Krakowie, a obecnie jako Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Od 1982 roku doktor, od 1990 roku doktor habilitowany, a od 2001 roku profesor nauk ekonomicznych na tejże uczelni, na której kieruje też Katedrą Makroekonomii (od 1992 roku). Odbył dłuższe staże w Stanford University, University of Cambridge, University of Amsterdam, Lancaster University oraz w Departamencie Badań GATT w Genewie.
Od 1993 roku zatrudniony w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie (obecnie na urlopie bezpłatnym). Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 1994 roku w latach 1996-2003 pełnił także funkcję członka prezydium i wiceprzewodniczącego Komitetu). Ponadto, członek Komitetu Redakcyjnego „Gospodarki Narodowej” (od 1993 do 2012; redaktor naczelny od 1997 do 2012, od stycznia 2013 roku przewodniczący Rady Naukowej), Komitetu Redakcyjnego „Ekonomisty” (od 1994 roku) oraz Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1993 roku; w latach 1993-2005 pełnił także funkcję członka prezydium i wiceprzewodniczącego Rady).
W latach 1993-1996 uczestniczył w pracach Społecznej Rady Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania, zaś od 1998 do 2000 w pracach Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów RP. Od 1994 do 2003 pracował w Radzie Strategii Społeczno-Gospodarczych przy Radzie Ministrów RP, a od stycznia 2003 roku jest członkiem Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Był członkiem Społecznego Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Od 2004 do 2010 pełnił funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej.

W Radzie Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA od 1 lipca 2010 roku.


Na koniec 2014 w Radzie Nadzorczej Banku zasiadały 1 kobieta i 6 mężczyzn.
Na koniec 2013 w Radzie Nadzorczej Banku zasiadały 2 kobiety i 7 mężczyzn.
Na koniec 2012 roku w Radzie Nadzorczej Banku zasiadały 2 kobiety i 6 mężczyzn.
Na koniec 2010 i 2011 roku w Radzie Nadzorczej Banku zasiadała 1 kobieta i 6 mężczyzn.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.