BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się

Wojciech Sass

wiceprezes Zarządu Banku, obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe MBA w London Business School.

Na początku swojej kariery zawodowej (w latach 1995-1997) związany był z firmą Andersen Consulting Polska, gdzie pełnił funkcję konsultanta w Pionie Usług Finansowych. Następnie pracował w Boston Consulting Group (1997-2011) początkowo na stanowisku konsultanta, kierownika projektów, a następnie od maja 2007 r. jako partner i dyrektor zarządzający. Był pierwszym Polakiem na stanowisku dyrektora generalnego BCG Polska. Z Bankiem BGŻ związany był od czerwca 2011 r., pełniąc funkcję wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.