BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt Agro Ekspres

Fortis Bank

Sięgasz po więcej i ciągle szukasz lepszych rozwiązań na finansowanie codziennych potrzeb Twojego gospodarstwa?
Wybierz superszybki Kredyt Agro Ekspres udzielany w rachunku bieżącym i rozwijaj swoje gospodarstwo z „Bankiem Najlepszym dla Rolnika 2016”.*

Dodatkowo decyzję o przyznaniu Kredytu Agro Ekspres możesz uzyskać nawet w jeden dzień, przy minimum formalności – to najszybszy i najprostszy sposób finansowania. Wykorzystaj atrakcyjne oprocentowanie kredytu.

* wg Rankingu przeprowadzonego przez Martin&Jacob

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

  • Wysoka maksymalna kwota kredytu – do 70 % wartości gruntów rolnych, aż do 2 000 000 zł
  • Długi okres kredytowania – od 1 roku do 5 lat, z możliwością wydłużania
  • Superszybka decyzja kredytowa - nawet w 1 dzień
  • Atrakcyjne oprocentowanie

Kredyt Agro Ekspres oferowany jest :

  • Właścicielom lub współwłaścicielom wieczystym nieruchomości rolnych
  • Użytkownikom wieczystym nieruchomości rolnych

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, ustalanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3 M i marży Banku.

Za udzielenie kredytu Bank pobiera prowizję w wysokości od 1,5%.

  • Kredyt udzielany jest w rachunku bieżącym, przez co każdy wpływ środków umożliwia ponowne skorzystanie z kredytu
  • Spłata odsetek następuje w okresach miesięcznych
  • Całkowita spłata kredytu – po zakończeniu okresu kredytowania
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.