BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global

 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt Agro Progres

Fortis Bank

Pragniesz, aby Twoje gospodarstwo było większe i bardziej nowoczesne? Skorzystaj z wiodącej na rynku oferty kredytu Agro Progres:

 • Minimum formalności
 • Polecany na finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, w tym m.in. zakup gruntów rolnych
 • Kredyt szyty na miarę – warunki indywidualnie dopasowane do Twoich potrzeb

 • Bardzo długi okres kredytowania- nawet do 30 lat przy finansowaniu zakupu ziemi
 • Jeden kredyt na różnego rodzaju nakłady inwestycyjne w gospodarstwie rolnym – brak ograniczenia co do zakresu i skali planowanej inwestycji
 • Promesa kredytowa ważna przez 12 miesięcy, umożliwia sfinansowanie bieżących i planowanych w najbliższym roku inwestycji w gospodarstwie
 • Sposób spłaty dostosowany do specyfiki prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie (dostępne spłaty roczne, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej produkcji)
 • W gorszym finansowo okresie - możliwość skorzystania z wakacji kredytowych
 • Niskie raty (z uwagi na długi okres kredytowania – do 30 lat oraz relatywnie niskie oprocentowanie)
 • Niski negocjowany wkład własny
 • Minimum formalności – nie wymagamy biznes planu w sytuacji, gdy ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie bieżących przychodów w gospodarstwie
 • Stabilne obciążenia z tytułu udzielonego kredytu w długim okresie (możliwość skorzystania z opcji oprocentowanie stałego oraz równych rat kapitałowo-odsetkowych)

Kredyt Agro Progres oferowany jest osobom fizycznym, osobom prawnym oraz osobom nie posiadającym osobowości prawnej, prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie.

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

Klient ma do wyboru:

 • Oprocentowanie zmienne – oparte na stawce referencyjnej WIBOR 3M
 • Oprocentowanie stałe – na okres do 10 lat, z możliwością wydłużenia na kolejny okres

Spłata kredytu:

 • Możliwa karencja w spłacie kapitału do 2 lat
 • Harmonogram spłat kredytu dostosowany do specyfiki prowadzonej działalności (w indywidualnych przypadkach możliwe roczne spłaty kapitału)
 • Wakacje kredytowe w spłacie kapitału (od 6 do 24 miesięcy) w gorszym sezonie – dostępne raz w każdym 10-letnim okresie kredytowania

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Znajdź
placówkę

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.