BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt Formuła Agro

Fortis Bank

Planujesz remont lub zakup nowego sprzętu?
Już teraz weź superszybki kredyt i wykorzystaj go na bieżące potrzeby!

  • Bardzo proste zasady przyznawania
  • Atrakcyjne oprocentowanie
  • Błyskawiczna decyzja kredytowa – nawet w kilka godzin!

Korzyści, jakie płyną z posiadania Kredytu Formuła Agro:

  • Wysoka kwota kredytu – nawet do 250 000 zł
  • Błyskawiczna decyzja kredytowa – nawet w kilka godzin
  • Minimum dokumentacji – bez potrzeby przedstawiania zaświadczeń KRUS\UG\US, zabezpieczeń majątkowych i ponoszenia kosztów na ich ustanowienie
  • Niskie koszty i oprocentowanie
  • Po 12 miesiącach możliwość przedłużenia na kolejny okres 

Kredyt Fomuła Agro oferowany jest :

  • Właścicielom lub współwłaścicielom wieczystym nieruchomości rolnych
  • Użytkownikom wieczystym nieruchomości rolnych

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, ustalanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 1M i marży Banku.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.