BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt Rzeczówka (bez zabezpieczeń dla MSP)

Fortis Bank

Potrzebujesz środków na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością? Wybierz Kredyt Rzeczówka (bez zabezpieczeń dla MSP) udzielany bez zabezpieczeń!

 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym (odnawialny lub nieodnawialny)
 • Wypłacany na rachunek bieżący Klienta - może być w całości wykorzystany w formie gotówkowej
 • Minimum formalności
 • Dogodne warunki spłaty
 • Konkurencyjne oprocentowanie
 • Wysoka maksymalne kwota kredytu

 • Udzielany bez zabezpieczeń!
 • Kwota maksymalna – do 200 tys. PLN
 • Elastyczny okres kredytowania – maksymalnie do 36 miesięcy
 • Konkurencyjne oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 1/3M + marża min. 5%
 • Niska prowizja za udzielenie – tylko 2%
 • Minimum formalności zarówno przy uzyskiwaniu, jak i wykorzystywaniu kredytu

Kredyt Rzeczówka (bez zabezpieczeń dla MSP) oferowany jest :

 • Podmiotom prowadzącym działalność rolniczą
 • Właścicielom lub współwłaścicielom wieczystych nieruchomości rolnych
 • Użytkownikom wieczystych nieruchomości rolnych
 • Dotychczasowym i nowym Klientom Banku

Produkt dostępny w Centrach Biznesowych MSP Banku BGŻ BNP Paribas - znajdź najbliższe Centrum Biznesowe.

Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawki referencyjne WIBOR 1 M (kredyty do 12 m-cy) lub 3M (kredyty powyżej 12 m-cy) powiększone o marżę Banku min. 5%

 • Zapewniamy indywidualnie dopasowane, elastyczne terminy uruchamiania i spłaty kredytu, dostosowane do rodzaju prowadzonej produkcji
 • Obowiązkowa spłata co najmniej 80% zadłużenia w cyklu rocznym
 • Korzystający z kredytu zobowiązani są, by udokumentować jedynie 50% wnioskowanej kwoty kredytu dokumentami potwierdzającymi zakup. Dokumenty potwierdzające zakup muszą być wystawione lub sporządzone nie wcześniej niż 9 miesięcy przed datą podjęcia decyzji kredytowej

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.