BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Pożyczka hipoteczna

Fortis Bank

Prowadzisz gospodarstwo rolne? Weź Pożyczkę hipoteczną i zwiększ płynność finansową swojego gospodarstwa.

 • Minimum formalności
 • Długi okres kredytowania, nawet do 15 lat
Prowadzisz firmę Agro?
Sprawdź ofertę kredytów dla firm

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Długi okres kredytowania — nawet 15 lat
 • Minimum formalności
 • Udzielana w złotówkach
 • Nie ma konieczności przedstawiania prognoz finansowych
 • Możesz ją wziąć, nawet bez historii kredytowej w naszym Banku
 • Zdefiniowane standardowe zabezpieczenia
 • Możliwość ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości będące własnością osoby trzeciej
 • Możliwość przeznaczenia na dowolny cel, również na zakup nieruchomości lub spłatę zadłużenia przejmowanego z innego banku  
 • Możliwość realizowania długoterminowych celów strategicznych

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

 • Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i ustalane w oparciu o stawkę referencyjną:
  • WIBOR dla pożyczek w złotych
 • Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat  

Decydując się na Pożyczkę hipoteczną, musisz wiedzieć że:

 • Twoje gospodarstwo rolne powinno być prowadzone przez minimum 24 miesiące
 • Wysokość pożyczki wynosi maksymalnie 1 000 000 złotych i nie więcej niż  70% wartości nieruchomości
 • Twoja nieruchomość musi mieć urządzoną księgę wieczystą i nie może być obciążona
 • Pożyczkę możesz spłacać w ratach miesięcznych lub kwartalnych
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.