BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Rachunek lokacyjny Agro Eskalacja

Fortis Bank

Każdy lubi czuć swobodę, zwłaszcza w dysponowaniu swoimi finansami.
Wybierz imponujący zysk na rachunku lokacyjnym i dowolnie korzystaj z oszczędności.

  • Połączenie zalet lokaty i rachunku płatnego na każde żądanie      
  • Możliwość jednoczesnego zarabiania i dowolnego korzystania z ulokowanych oszczędności
  • Swoboda w dysponowaniu środkami 
  • Wygodny dostęp do rachunku

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • Korzystne oprocentowanie
  • Swoboda w dysponowaniu środkami - wypłata możliwa w dowolnym momencie, bez utraty odsetek
  • Dowolny okres lokowania
  • Wygodny dostęp do rachunku przez telefon, Internet oraz w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas 

Rachunek lokacyjny Agro Eskalacja oferowany jest osobom fizycznym, prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie.

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas

Oprocentowanie na rachunkach lokacyjnych Agro Eskalacja jest uzależnione od wysokości zgromadzonych środków.

 

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie zmienne
(standardowa stawka oprocentowania)

Rachunek lokacyjny Agro Eskalacja i rachunek lokacyjny Biznes Eskalacja - w zalezności od wysokości zgromadzonych na nim środków pieniężnych, z zastrzeżeniem pkt 2:

1) w kwocie do 99.999,99 zł

0,60%

2) w kwocie co najmniej 100.000 zł

1,00%

Rachunek lokacyjny Agro Eskalacja i rachunek lokacyjny Biznes Eskalacja dla klientów w odniesieniu, do których podjęto decyzję o przyznaniu płatności obszarowej - w zależności dod wysokości zgromadzonych na nim środków pieniężnych:

1) w kwocie do 99.999,99 zł

0,70%

2) w kwocie co najmniej 100.000 zł

1,10%

 

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.