BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt pod dotacje UE

Fortis Bank

Kredyt pod dotacje UE przeznaczony dla przedsiębiorców planujących realizację projektu inwestycyjnego z dofinansowaniem funduszy unijnych.

 • Brak prowizji od wcześniejszej spłaty ze środków pochodzących z dotacji
 • Dogodne formy zabezpieczeń
 • Możliwość karencji w spłacie kredytu

 • Potwierdzenie dla instytucji oceniającej wniosek, że firma posiada zabezpieczone środki finansowe na planowany projekt, również sam projekt ma uzasadnienie biznesowe
 • Brak konieczności angażowania środków własnych Przedsiębiorcy w realizację inwestycji do czasu otrzymania wsparcia z funduszy unijnych
 • Promesa kredytowa o wydłużonym okresie ważności do 9 miesięcy
 • Brak prowizji od wcześniejszej spłaty ze środków pochodzących z dotacji
 • Dogodne formy zabezpieczeń
 • Możliwość karencji w spłacie kredytu
 • Finansowanie o charakterze nieodnawialnym

Kredyt pod dotacje oferowany jest Przedsiębiorcom planującym realizację projektu inwestycyjnego z dofinansowaniem funduszy unijnych.

Fundusze uzyskane z kredytu można przeznaczyć na:

 • Sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych projektu (maksymalnie w wysokości dotacji)
 • Na pokrycie pozostałej części kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu

Z kredytem pod dotacje ściśle powiązana jest promesa udzielenia kredytu. Ze względu na wymagania programów pomocowych stanowi ona potwierdzenie dla instytucji oceniającej wniosek, że firma posiada zabezpieczone środki na realizację projektu.

 • Maksymalna wysokość kredytu uzależniona od wartości inwestycji oraz od zdolności kredytowej
 • Kredyt dostępny w PLN i EUR
 • Oprocentowanie - zmienne oparte o stawkę (odpowiednio) WIBOR 3M lub 1M, EURIBOR 3M lub 1M oraz marża określona przez bank
 • Okres finansowania maksymalnie 7 lat
 • Możliwość wydania promesy udzielenia kredytu o wydłużonym do 9 miesięcy okresie ważności, zamiast zawarcia umowy kredytowej, do czasu uzyskania decyzji w sprawie przyznania dotacji

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.