BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Obowiązkowe Ubezpieczenie Budynków

Fortis Bank

Chcesz mieć pewność, że budynki wchodzące w skład Twojego gospodarstwa są dobrze chronione? Ta oferta jest dla Ciebie!

 • Niskie stawki ubezpieczeniowe
 • Profesjonalna i szybka likwidacja szkód
 • Oszczędność czasu i atrakcyjna cena

 • Profesjonalna i szybka likwidacji szkód
 • Niskie stawki ubezpieczeniowe: zniżki m.in. za dotychczasowy bezszkodowy przebieg ubezpieczenia oraz za kompleksowe ubezpieczenie w Concordii
 • Uproszczone wytyczne – Concordia nie wymaga oględzin budynku, bez względu na sumę ubezpieczenia

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Szkody powstałe w wyniku następujących zdarzeń:

 • Pożar
 • Huragan
 • Tąpnięcia
 • Powódź
 • Deszcz nawalny
 • Grad
 • Śnieg
 • Uderzenie pioruna
 • Eksplozja
 • Osunięcie się ziemi (wraz z zapadaniem się i osuwaniem ziemi)
 • Lawina
 • Podtopienia
 • Upadek statku powietrznego

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.