BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC

Fortis Bank

Prowadzisz gospodarstwo rolne? Wybierz solidne ubezpieczenie OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

 • Konkurencyjne wysokości stawek ubezpieczeniowych
 • Profesjonalna i szybka likwidacja szkód
 • Uproszczone wytyczne

 • W obowiązkowym ubezpieczeniu OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zakres ubezpieczenia jest narzucony przez ustawę; niemniej, ubezpieczenie przygotowane przez Concordię wyróżnia:
  • Konkurencyjna wysokość stawek ubezpieczeniowych
  • Profesjonalna i szybka likwidacja szkód
  • Uproszczone wytyczne (Concordia stosuje 3 proste pytania, które umożliwiają zawarcie ubezpieczenia – wyłącznie na podstawie oświadczenia Klienta)

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna rolnika (osoby fizycznej) z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz z tytułu posiadania pojazdów wolnobieżnych służących do pracy w gospodarstwie.

Ochrona dotyczy zarówno rolnika, jak i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osób pracujących w gospodarstwie.

Ubezpieczenie obejmuje szkody:

 • Osobowe: śmierć, rozstrój zdrowia i uszkodzenie ciała
 • Rzeczowe: utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.