BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ubezpieczenie dobrowolne

Fortis Bank

Zależy Ci na bogatym zakresie ochrony? Skorzystaj z ubezpieczeń dobrowolnych w ramach Pakietu Concordia Agro:

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie Majątek Prywatny

Zyskasz ochronę kompleksową swojego gospodarstwa!

Dzięki ubezpieczeniu majątku prywatnego zyskujesz kompleksową ochronę jako uzupełnienie do obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych.

 • Trzy elastyczne warianty ochrony - BASIC, STANDARD, PREMIUM
 • Im wyższy wariant, tym korzystniejsze warunki ubezpieczenia
 • Prosty i czytelny zakres ochrony i taryfy
 • Minimum formalności przy zawarciu ubezpieczenia
 • Atrakcyjna cena  
 • Możliwość korzystnego rozłożenia składki na raty
 • Pokrycie kosztów osuszania ubezpieczonego mienia, które uległo szkodzie w wyniku ryzyka powodzi

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

Ubezpieczenie w ramach Majątku Prywatnego obejmuje:

 1. Mienie:
  • Budynek mieszkalny i jego stałe elementy oraz ruchomości domowe - od ognia i innych żywiołów
  • Ruchomości domowe - od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
  • Budowle (nie podlegające ubezpieczeniom obowiązkowym) oraz środki obrotowe i środki trwałe w budynkach gospodarskich
 2. Odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym - szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim na terytorium Europy, nie związane z prowadzoną działalnością rolniczą. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego oraz osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i zameldowanych pod tym samym adresem

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.