BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ubezpieczenia Komunikacyjne (Concordia Auto)

Fortis Bank

Chcesz ubezpieczyć swój pojazd? Skorzystaj z wiodącej na rynku oferty ubezpieczenia komunikacyjnego Concordia Auto.

 • Bezpłatna pomoc na drodze
 • Kompleksowa ochrona
 • Indywidualny dobór ubezpieczeń

 • Bezpłatna pomoc na drodze w ramach ubezpieczenia Auto Assistance w cenie podstawowego OC i AC
 • Likwidacja szkód Auto Casco wg kosztów części oryginalnych
 • Naprawa pojazdu przez wykwalifikowanego mechanika na drodze, bądź holowanie w dowolnie wybrane miejsce
 • Możliwość ubezpieczenia życia kierowcy na kwotę nawet 100 000 zł
 • Porada prawna na telefon, również w momencie kontroli drogowej lub po wypadku
 • Ubezpieczenie bagażu znajdującego się w aucie - w cenie polisy
 • Kompleksowa ochrona związana z pojazdem
 • Indywidualny dobór ubezpieczeń
 • Dużo niższe stawki, przy aktywnej polisie w Concordii

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

Zakres ubezpieczenia:

Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych

 • Szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem pojazdu

Przedmiot ubezpieczenia

Narzucony przez ustawę z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zakres ubezpieczenia

Auto Casco obejmuje zdarzenia polegające na:

 • Wypadku
 • Kradzieży auta
 • Zniszczenia lub uszkodzenie bagażu w wyniku wypadku

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie AC dotyczy określonych w polisie pojazdów mechanicznych wraz
z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym zarejestrowane w Polsce i dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu związane z jego używaniem na terenie Polski, jak również krajów europejskich.

Świadczenia dodatkowe dla kierowcy:

 • Ubezpieczenia życia
 • Ubezpieczenia pobytu w szpitalu
 • Utraty zdolności do pracy zarobkowej

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.