BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ubezpieczenie Sprzętu Rolniczego

Fortis Bank

Z myślą o najbardziej wymagających rolnikach stworzyliśmy bogatą ofertę ubezpieczenia sprzętu rolniczego, w czterech różnych wariantach.

 • Wiodąca na rynku oferta
 • Cztery warianty do wyboru
 • Bez oględzin ubezpieczanej maszyny
 • Możliwość skorzystania z formuły ALL RISK we wszystkich wariantach

 • Szeroki zakres ubezpieczenia
 • Cztery warianty – BASIC, PREMIUM, PRESTIŻ, OCK
 • Ubezpieczenie od wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z maszyny lub sprzętu
 • Możliwość skorzystania z różnych okresów ubezpieczeń:
  • 7 dni, 14 dni, 1 miesiąc – np. na czas targów, wystaw i pokazów,
  • 3 miesiące, 6 miesięcy – np. na czas prowadzenia prac polowych,
  • roczne,
  • wieloletnie (2 lub 3 lata).

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

 • Agro Casco dla maszyn rolniczych samobieżnych, ciągniętych lub zawieszanych 
 • Ogień i inne zdarzenia losowe dla maszyn zawieszanych oraz stacjonarnych 
 • NNW kierowcy i pasażerów
 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OCK) 
 • OC z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich
 • Porada prawna

Więcej informacji na temat ubezpieczenia sprzętu rolniczego znajduje się w Folderze Concordii.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.